18g1cd3khsnh5jpg

پژوهشگران معتقدند یکی از دلایل خودکشی و شیوع افسردگی در فرانسه و سایرکشورهای اروپایی این است که مدت زمان زیادی در سال هوا ابری با  نورکم و تاریکی  است.

 

مهدی شفیعی روانپزشک  اظهار کرد: اگرچه علت دقیق بروز افسردگی و اختلال عاطفی در پائیز و زمستان مشخص نیست، اما بررسی‌ها نشان می‌دهند که عوامل وراثتی، محیطی، ساختار روانشناسی، ساختار زیست شیمایی بدن و عوامل هورمونی در بروز این نوع اختلالات نقش دارند.
وی  با بیان اینکه نور و روشنایی تغییرات فیزیولوژیکی را در بدن ایجاد می‌کند، تصریح کرد: نوعی هورمون به نام ملاتونین در بدن وجود دارد که به تغییرات نور بسیار حساس بوده و قرارگرفتن بیشتر در معرض نور روشن ، مقدار این هورمون را کاهش می‌دهد.
شفیعی گفت: هر عاملی که موجب افزایش میزان هورمون ملاتونین در بدن شود مانند قرار گرفتن در نور کم، می‌تواند موجب بروز افسردگی واختلال عاطفی شود.
وی افزود: به دلیل اینکه حضور در مکان‌های تاریک و دارای نور کم بروز افسردگی و اختلال خلقی را در پائیز و زمستان به شدت افزایش می‌دهد، به همین دلیل تا حد امکان باید از حضور و ماندن در این مکان‌ها خودداری شود.
شفیعی خاطرنشان کرد: ورزش کردن در فضای باز که نور طبیعی وجود دارد نیز یکی از بهترین راهکارها برای کاهش خطر افسردگی و اختلال عاطفی فصلی در پائیز و زمستان است.