yuga

پژوهشهای  جدید نشان میدهند انجام یوگا به مدت 90 ثانیه و  دست کم برای 3 روزدر هفته می تواند در کمتر از 90 روز  خمیدگی ستون فقرات را در بیماران مبتلا به اسکولیوز کاهش دهد.

دکتر Loren Fishman و همکارانش، از دانشکده پزشکی دانشگاه کلمبیا در نیویورک، یافته های خود در این زمینه را درمجله Global Advances in Health and Medicine منتشر کرده اند.

 

حدود 6 میلیون نفر در ایالات متحده به اسکولیوز مبتلا هستند. این بیماری نوعی انحراف جانبی ستون فقرات است و گرچه می تواند در هر سنی وجود داشته باشد ولی معمولا در سنین 15-10 سالگی شروع می شود.

درمان اسکولیوز شدید که به معنای انحراف بیش از 45 درجه در ستون مهره است معمولا عمل جراحی است و درمان های غیرجراحی برای بیمارانی توصیه می شود که انحنای ستوان فقرات آنها کمتر از این میزان باشد،یکی از متداول ترین درمان های غیرجراحی اسکولیوز استفاده از کمربندهای طبی است که باید به مدت حداقل 23 ساعت در روز پوشیده شوند تا ستون فقرات بیماران را در حین رشد، راست نگه دارد.

 

دکترفیشمن و همکارانش با هدف مشخص نمودن اثر نوعی نرمش یوگا به نام side plank ، تحقیقاتی را برروی 25 بیمار 14 تا 85 ساله مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک انجام دادند.

این نرمش بصورت دراز کشیدن بر روی یک طرف بدن با زانوهای کشیده و سپس بلند کردن تنه با کمک آرنج و ساعد است و هدف از انجام آن تقویت عضلات ستون مهره در طرف ضعیف است. این عضلات ضعیف در طرف محدب ستون فقرات قرار دارند و می توان با تقویت آنها انحنای ستون مهره را اصلاح کرد.

 

شرکت کنندگان به طور میانگین، به مدت یک و نیم دقیقه در روز، شش روز در هفته و حدود هفت ماه این نرمش را انجام دادند. در انتهای مطالعه محققان دریافتند که انحنای ستون فقرات تا 32 درصد در بیماران بهبود یافته است. در این میان نوجوانان بیش از بالغین علائم بهبودی را نشان دادند بطوریکه اصلاح انحراف در آنها حدود 50 درصد و در بالغین حدود 38 درصد بود.

تحقیقات بسیاری مزایای یوگا را در درمان دیگر مشکلات نشان داده اند. بطور مثال یوگا می تواند خطر ابتلا به اضطراب وافسردگی را در مادران باردار کاهش دهد و می تواند در کاهش فشار خون هم موثر باشد.