woman-coughing

میان علایم و دوره سرماخوردگی و وضعیت روحی ارتباط مستقیم وجود دارد افرادی که دچار سرماخوردگی هستند و روحیه شادی دارند در مقایسه با افراد سرماخورده‌ای که غمگین هستند هورمون‌های استرس کمتری ترشح می‌کنند و علایم سرماخوردگی نیز در آنها کمتر و دوره سرماخوردگی کوتاه‌تر است.

ترشحات پشت حلقی و عدم درمان به موقع زمینه ساز بروز بسیاری از بیماریهایی همچون سرگیجه، بدخلقى، بدبینى، اندوه بى‌سبب، کُند ذهنى، تپش قلب، تنگى سینه و یا اختلال گوارش می‌شود.

میکروب‌هاى مولد زکام (سرماخوردگی) و گاه گریپ به دلیل تحریک مجارى بینى و ایجاد ترشح مخاط آن ایجاد مى‌شود. گاهى برخى از این میکروب‌ها در بخش خلفى بینى داخل حفره‌هاى استخوان پرویزنى (آبکشى) شده و با قرار گرفتن در آنجا سمى ترشح مى‌کنند که بیشتر آن از راه مجارى پرویزنى داخل بینى شده و با ترشحات آن خارج مى‌شود.

ضمناً مقدارى از آن نیز جذب بدن شده سبب سردرد، سرگیجه و ناراحتى‌هاى عمومى دیگر مى‌شوند. پس از پایان یافتن دوره بیمارى برخى اوقات راه بعضى از مجارى استخوان پرویزنى که به درون بینى باز مى‌شود، مسدود شده و میکروب در آنجا زندانى می‌شود که در این صورت سموم مترشحه میکروب‌ها راهى براى خروج نداشته و لذا جذب بدن مى‌شود و عوارض گوناگونى همچون سرگیجه، بدخلقى، بدبینى، اندوه بى سبب، کندذهنى، عوارض دماغى مانند صرع و غیره یا عوارض دیگرى چون تپش قلب، تنگى سینه و یا اختلال گوارش را موجب خواهد شد.

این میکروب‌ها معمولا به حال زیست پنهانى در آنجا به سر مى‌برند. گاهی در اثر واکنش محیط نظیر نور آفتاب و سرما و نیز خستگى و یا عصبانیت بیدار شده کم و بیش به کار مى‌افتند و مایعى سمى ترشح مى‌کنند که داخل در خون شده سبب تحریک یک یا چند یا همه اعضاى بدن مى‌شود و به همین دلیل باید درما سرماخوردگی و ترشحات پشت حلق را جدی گرفت چرا که نزله یا ترشحات پشت حلقی خود ام الامراض است که بسیاری از بیماری‌ها را ایجاد می‌کند.

البته باید خاطرنشان کرد که در هنگام بروز سرماخوردگی نباید از آنتی بیوتیک ها استفاده کرد و جاوی آبریزش بینی را هم نباید گرفت چرا که آنتی بیوتیک‌ها چرک را در بدن خشکانده و چرک و سم در بدن حبس می‌شود که خود زمینه ساز بروز بسیاری از بیماری‌هاست.

در قدیم در آغاز بروز بیمارى زکام (سرماخوردگی) آب گرم به فرق سر بیمار مى‌ریختند و حوله‌اى داغ را بسر او مى گذاشتند. غالباً به‌همین روش رفع بیمارى را مى‌کردند.

عبدالله احمدیه در راز درمان عنوان می‌کند که در ابتداى بروز سرماخوردگى و گریپ سیر خام بجوند و مقدارى از آن را خورده و قدرى را نیز فشرده و آبش را در بینى بریزند. در این حال تحریک مختصرى در بینى شده و ترشح در آن روى مى‌دهد. این امر جلوگیرى از زکام کرده و حتى مانع بروز عوارض آن مى‌شود.

پیشینیان اندکى آب پیاز به بینى مى‌ریختند و نوشته اند که تکرار آن حتى مانع سردرد و نیز مانع سفید شدن مو می‌شود.