eating

افزایش میزان اضافه وزن در سالهای نوجوانی و ادامه  آن تا سنین بزرگسالی سبب تمرکز بر شیوه های جلوگیری از بوجود آمدن این عارضه شده است. در این مورد، پژوهشگران توصیه می کنند که استفاده از وعده های غذایی و نیز میان وعده های سالم مثل میوه ها، سبزیجات و غلات کامل در کنار خانواده می تواند اثر محافظتی در ابتلای فرد به چاقی داشته باشد. محققین در یک مطالعه ی جدید نشان دادند که آیا دفعات غذاخوردن در کنار خانواده در سنین نوجوانی می تواند اثر محافظتی در ابتلا به چاقی در سنین بزرگسالی داشته باشد.  دکتر Jerica M.Berge به همراه همکارانش در یک مطالعه 2287 آزمودنی را به مدت 10 سال پایش کردند. هدف اصلی این محققین ارزیابی متغیرهای وابسته به وزن ( دریافت رژیمی – فعالیت بدنی – رفتارهای کنترل وزن) در میان نوجوانان بود. به بیان دکتر Berge؛ ” شناسایی عوامل محیطی تعدیل کننده در خانه مثل تناوب وعده های غذایی با خانواده نقش زیادی در انتقال چاقی از سنین نوجوانی به بزرگسالی دارد. ” در این مطالعه حدود 51 درصد از آزمودنی ها اضافه وزن داشتند و 22درصد آن ها نیز چاق بودند. در طی 10 سال پیگیری میزان چاقی و اضافه وزن در آن دسته از نوجوانانی که وعده های غذایی روزانه خود را با خانواده نمی خوردند، به ترتیب تا 29 و 60 درصد افزایش داشت. محققین پیشنهاد کردند که حتی خوردن 1 تا 2 وعده ی غذایی در کنار خانواده می تواند خطر بروز چاقی و اضافه وزن در نوجوانان را به میزان زیادی کاهش دهد. یافته های حاصل از این مطالعه درThe Journal of Pediatrics منتشر شد.

منبع-yourdoctor