LaughingBaby
خنده در نوزادان شکلی از ارتباط برقرار کردن در زمانی است که هنوز توانایی سخن گفتن در آنان شکل نگرفته است.به عبارت ساده تر کودکی که راضی است، می خندد.

مطالعات محققان دانشگاه بریگام یانگ آمریکا نشان می دهد که ذهن کودکان از 5 ماهگی این قابلیت را دارد که تمام خاطرات شیرین این دوران را یک روز پس از آن به یاد بیاورد.

به گزارش مجله پزشکی دکتر سلام از رویترز، اگر والدین با کودکان خود بازی کنند یا با آنان حرف بزنند، ذهن کودکان از 5 ماهگی می تواند این خاطرات شیرین را یک روز بعد به خاطر بیاورد و از مرور آن شاد شود.
محققان احتمال می دهند که شاید خنده بی دلیل کودکان قبل از یک سالگی نیز همین باشد. در این مطالعه آمده است که ذهن کودکان بیشتر، رویدادهای مثبت و هیجان انگیز را ثبت می کند. این مطالعات از طریق پاسخ کودکان به امور مختلف، حالت چهره و حرکت چشم آنان انجام شده است.

یکی دیگر از ویژگی های ذهن نوزاد، تشخیص لحن کلام است؛ یعنی آنان به راحتی می توانند لحن شاد، عصبانی و غمگین را تشخیص دهند. یکی از مهمترین مواردی که نوزادان به خاطر می سپارند، مشاجره والدین است.
نتایج این تحقیقات در نشریه Infant Behavior and Development منتشر شده است.