img35o

مراقب باشید این حوله های دستی آشپرخانه شما را بیمارنکند چون منبع و منشا انواع باکتری ها و آلودگی هاست

از آنجا که سطح حوله برای مدت زمان طولانی مرطوب باقی می ماند موجب حفظ بقای باکتری شده و همچنین حوله ها اغلب در پرمیکروب ترین نقاط خانه استفاده می شوند.

متخصصان دانشگاه آریزونا در بررسی های خود مشاهده کردند باکتری کولیفرم می تواند موجب شیوع مسمومیت غذایی شود و در 89 درصد دستمال های مورد استفاده در آشپزخانه وجود دارد.

حوله های آشپزخانه آلودگی را برای مدت زمان طولانی در خود نگه می دارند و به خود جذب می کنند ا این رومی توانند منبع آلودگی به شمار آیند.

بررسی ها نشان می دهند،شیوع شایع باکتری در اسفنج ظرف شویی و پیش بندها نیز نشان می دهد که آنها می توانند در آلودگی مواد غذایی و دست ها نقش داشته باشند.