hypoglycemiatest

استفاده از داروی آرام کننده  درد “ترامادول” در کل جهان زیاد شده  است، حال پژوهشگران با انتشار مقاله ای در مجله  JAMA Internal Medicine بیان نمودند که استفاده این دارو با زیاد شدن  ریسک بستری  به علت  هیپوگلایسمی مربوط است، وضعیتی که به علت  پایین آمدن شدید قند خون بوجود می آید و می تواند زندگی  ا نسان را بخطر اندازد.

 محققان کانادایی اطلاعات بدست آمده از بیمارانی که به تازگی تحت درمان با ترامادول یا کدئین برای دردهای غیرسرطانی درفاصله ی سالهای 1998 تا 2012درانگلستان قرارگرفته بودند، آنالیز کردند.

دراین تحقیق 334034 بیمار شرکت داشتند  (28100 نفر به تازگی از ترامادول و 205924 نفر به تازگی از کدئین استفاده می کردند)، از میان این تعداد  1105 مورد بستری به دلیل هیپوگلایسمی درطی 5 سال دوره ی پیگیری  گزارش شد که  112 مورد آن منجر به مرگ گردید.

 نتایج این تحقیق نشان می دهد ترامادول در مقایسه با کدئین بخصوص درمدت 30 روزاول استفاده،  سبب افزایش  خطر بستری به دلیل هیپوگلایسمی شده است.

محققان می گویند : اگر چه هیپوگلایسمی القا شده توسط ترامادول بندرت موجب مرگ میشود اما نتایج این تحقیق جدید نشان می دهد نیازبه تحقیقات بیشتری در این زمینه  وجود دارد.

 از آنجائیکه  هیپوگلایسمی درافراد غیر دیابتی شایع نیست ممکن است درافرادی که ازاین دارو استفاده میکنند قابل  تشخیص نبوده واکثر آنها تمایل به بستری شدن دربیمارستان نداشته باشند.

به گفته ی محققان با توجه به اینکه هیپوگلایسمی تهدید کننده ی زندگی است، پزشکان باید مراقب عوارض بالقوه ی مصرف ترامادول درافرادیکه به عنوان دارو از آن استفاده  میکنند و در افرادی که به آن اعتیاد  دارند باشند. هنوز مشخص نشده است که آیا تجویز ترامادول برای بیمارانی که از داروهای کاهنده ی  قندخون استفاده میکنند باید منع شود یا نه. اما با توجه به فواید محدود مصرف این دارو و خواص  دارویی غیر قابل پیش بینی آن باید با دقت  فراوان از این دارو برای افراد دیابتی  همچنین برای سایر افراد استفاده شود.

نویسندگان مقاله  نتیجه گیری می کنند که اگر به جای داروهای مسکن رایج از ترامادول همانطور که در برخی دستورالعمل ها توصیه  شده است استفاده کنیم،  باید منتظر عواقب ناخواسته ی  بیشتری از مصرف همگانی این ماده ی مسکن باشیم.