عکس های تماشایی از خودروی کیوریاسیتی آزمایشگاه علمی مریخ

 

خودروی کیوریاسیتی (Curiosity)، یک جستجوگر در مریخ است که از آن با نام مریخ نورد نیز یاد می شود. کیوریاسیتی وسیله ای است که مربوط به آزمایشگاه علمی مریخ (MSL – Mars Science Laboratory) است. در این بخش عکس های تماشایی با کیفیت بالا از خودروی کیوریاسیتی در مریخ تهیه کرده ایم. که مطمئنن از تماشای این تصاویر لذت می برید. لذت می برید از اینکه علم آنقدر پیشرفت کرده است که دستگاه های مجهز برای بررسی مریخ ساخته می شود تا مریخ را مورد ارزیابی قرار دهند.

تصاویر خودروی کیوریاسیتی با کیفیت خوب و سایز استاندارد. برای مشاهده عکسها در سایز بزرگتر روی تصویر مربوطه کلیک کنید

 عکس های تماشایی از خودروی کیوریاسیتی آزمایشگاه علمی مریخ

عکس های تماشایی از خودروی کیوریاسیتی آزمایشگاه علمی مریخ

عکس های تماشایی از خودروی کیوریاسیتی آزمایشگاه علمی مریخ

عکس های تماشایی از خودروی کیوریاسیتی آزمایشگاه علمی مریخ

عکس های تماشایی از خودروی کیوریاسیتی آزمایشگاه علمی مریخ

عکس های تماشایی از خودروی کیوریاسیتی آزمایشگاه علمی مریخ

عکس های تماشایی از خودروی کیوریاسیتی آزمایشگاه علمی مریخ

عکس های تماشایی از خودروی کیوریاسیتی آزمایشگاه علمی مریخ

عکس های تماشایی از خودروی کیوریاسیتی آزمایشگاه علمی مریخ

عکس های تماشایی از خودروی کیوریاسیتی آزمایشگاه علمی مریخ

عکس های تماشایی از خودروی کیوریاسیتی آزمایشگاه علمی مریخ

عکس های تماشایی از خودروی کیوریاسیتی آزمایشگاه علمی مریخ

عکس های تماشایی از خودروی کیوریاسیتی آزمایشگاه علمی مریخ

عکس های تماشایی از خودروی کیوریاسیتی آزمایشگاه علمی مریخ

Curiosity (15)