تحقيقات نشان مي دهد: داروي دايوان براي فشارخون مفيد است.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري رويترز، داروي  دايوان فشارخون، مانع سكته مغزي و قلبي عروقي به ميزان 40 درصد مي شود.
بنابراين گزارش، داروي دايوان 39 درصد سكته قلبي_ عروقي  را كاهش مي دهد 40 درصد از سكته مغزي جلوگيري مي كند.
يادآور مي شود، اين يافته در مجله لانست به چاپ رسيده است.