بر اساس تحقيقات به عمل آمده، ويتامين هاي آنتي اکسيدان که ميليون ها نفر آن را مصرف مي کنند باعث افزايش طول عمر نمي شود.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري بي بي سي مطالعات پژوهشگران نشان مي دهد افرادي که ويتامين مصرف مي کنند بيشتر با خطر مرگ مواجه هستند.
يادآور مي شود؛ پژوهشگران توصيه مي کنند مردم از غذاهاي حاوي آنتي اکسيدان به جاي مکملها استفاده کنند.