بسياري از مادران در دوران شيردهي داروهاي متفاوتي را استفاده مي‌كنند كه مي تواند عوارضي را در پي داشته باشد.

به گزارش سلامت نیوزبه نقل از پايگاه خبري الرياض تحقيقات نشان مي‌دهد شناخت نوع دارو و ميزان تأثير منفي آن بر شير كودك، مي‌تواند مادران را در اين امر هدايت كند.
بنابراين گزارش، داروهاي لازكسي و مونوتيليديم از جمله داروهايي هستندكه بسياري از مادران آن را مصرف مي‌كنند خطرناك است.