doctor

 براساس پژوهش های اخیر که بواسطه  یکی از محققان انستیتوی Milkenدر کالج بهداشت عمومی دردانشگاه جرج واشنگتن اجرا شد، قرار گرفتن اشخاص درمعرض فلز کادمیوم میتواند  به کوتاه تر شدن  بسیار زیاد درازی تلومرها(انتهای کروموزومها) منجر شود که با بیماری قلبی عروقی، دیابت و  سایر بیماریهای دوران پیری در ارتباط است.

نتایج این تحقیق در مجله ی the American Journal of Epidemiologyمنتشر شد، این تحقیق بزرگترین پژوهش انجام شده بروی کادمیوم وتأثیر آن برتلومرها است.

دکترZotaمی گوید: ما در این مطالعه بروی فلزات سنگین  مطالعه  کردیم و ارتباط قویی بین  قرارگرفتن درمعرض کادمیوم و کوتاه شده تلومرها یافتیم. این اطلاعات نشان داد قرار گرفتن  درمعرض کادمیوم می تواند به پیری زودرس سلولها بیانجامد. این نتایج به شواهد دیگر درباره ی ورود فلزهای سنگین  به جریان خون و القاء بیماری کلیوی و سایر مشکلات افزوده شد.

 سازمان بهداشت  جهانی قرار گرفتن درمعرض کادمیوم را یک نگرانی عمده ی بهداشتی دانسته وخاطر نشان می کند ورود این فلز سنگین به بدن با بیماریهای قلبی عروقی، مشکلات تنفسی، سرطان وسایر بیماریهای جدی  مرتبط می باشد.

 مردم  معمولاً مقدار کمی از این فلز سمی را از طریق استنشاق دود سیگار، خوردن میوه ها و سبزیجات پرورش یافته  درخاک های آلوده  و یا زندگی درنزدیکی مناطق صنعتی  دریافت  می کنند.

 دراین تحقیق دکترZotaوهمکارانش نمونه های خون و ادرار گرفته شده از بیش از 6700 فرد بالغ شرکت کننده در تحقیق سلامت و تغذیه ی ملی NHANESرا از سال 1999 تا 2002 آزمایش  کردند. محققان موکول DNAرا از سلولهای خونی تخلیص کردند و با استفاده از یک تکنیک ژنتیکی  بنام polymerase chain reactionیا RCRبه اندازه گیری طول تلومرها پرداختند.  تلوموها کلاه هایی بروی انتهای کروموزوم ها هستند  که از کدهای ژنتیکی  کروموزوم ها حفاظت می کنند. سپس محققان غلظت  کادمیوم  خون و نمونه های ادراری را اندازه گیری کردند. آنها بر اساس غلظت کادمیوم در خون این افراد آنها را  به 4 گروه تقسیم  کردند.

یافته های این تحقیق نشان داد درافرادی که مقدار کادمیوم در آنها بیشترین مقدار است طول تلومر 6 درصد کوتاه تر از گروهی است که مقدار کادمیوم درخون آنها  پایین می باشد.

 دکتر Zotaمی گوید: افرادیکه  درمعرض مقادیر زیادی  کادمیوم قرار می گیرند دارای سلولهایی هستند  که بطور میانگین  یازده سال از نظر سن تقویمی  مسن تر هستند ، این افراد باز هم دارای  مقادیر  بسیار کمی کادمیوم درخون خود می باشند به همین دلیل  قرار گرفتن درمعرض مقادیر کم از این فلز بی خطر نیست.

 استهلاک عادی تلومرها منجر به کوتاه شده این بخش از کروموزوم درافراد مسن می شود. اما سایر عوامل از جمله  کادمیوم می تواند سرعت این فرآیند را افزایش دهد. هنگامیکه  تلومرها خیلی کوتاه  می شوند سلول دیگر قادر به تقسیم و تولید مثل نبوده و نتیجه ی آن ابتلا به بیماریهای  مزمن  است.

این یافته ها نشان می دهد که کادمیوم دارای اثرات مضری بر بدن انسان حتی درسطوح پایین تر از استانداردهای فعلی  ایمنی  است که توسط سازمان ایمنی محیط زیست  و آژانسهای ایمنی شغلی تعیین  شده است. چنین یافته هایی  نشان می دهد که مقامات  بهداشت عمومی باید تلاش های خود را برای کاهش  آلودگی زیست محیطی حتی از مقادیر بسیار کم این فلزات برای حفاظت  از مردم  تسریع  ببخشند. سازمان بهداشت  جهانی می گوید: تلاشهای جهانی برای کاهش قرار گرفتن درمعرض این فلز  به منظور حفاظت از سلامت عمومی باید افزایش یابد از آنجائیکه  دود تنباکو حاوی کادمیوم است سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند کشیدن سیگار در اماکن عمومی  ممنوع  گردد. همچنین دولتها راههای بهتری برای  دفع باتریها اتخاذ کنند.  همچنین سایر اقداماتی را که لازم  است تا از آلودگی محیط  زیست جلوگیری شود، در برنامه های خود قرار دهند. مداخلات  باید برای حفاظت از قشر آسیب پذیر جامعه مانند اقلیت کم درآمد جامعه صورت گیرد.

برای افرادیکه  سیگار  نمی کشند، غذا منبع  اصلی انتقال  کادمیوم به آنها است. استفاده ازکودهای فسفاته  یا لجن ها برای حاصلخیزی مزارع باید ممنوع شود.

بسیاری از مطالعات دیگر نشان می دهد قرار گرفتن درمعرض کادیوم سبب بروز مشکلات  بهداشتی  می شود، اما این تحقیق اولین تحقیقی است که در آن به ومرکوتاه شدن طول تلومرها  و بروز پیری زودرس اشاره شده است. دکتر Zotaمی گوید: دراین تحقیق همچنین به قرار گرفتن درمعرض فلزات سنگین ازجمله سرب پرداخته شده است، دکتر Zotaمی گوید: هیچ ارتباطی بین میزان سرب موجود در خون و کوتاه  شدن تلومرها وجود ندارد.

با این حال او می افزاید: یافته های تحقیق جدید ثابت نمی کند که قرارگرفتن در معرض کادمیوم واقعاً سبب کوتاه شدن تلومرها می شود. این یافته ها نشان می دهد میزان کادمیوم موجود درخون  افراد با  کوتاه تر شدن تلومرها ارتباط دارد، این ارتباط یک ارتباط قوی و مستقل است اما باید با تحقیقات بیشتر علت بروز آن مشخص شود.