31f4a88

هنگام عصبانیت شخص از خود بیخود می شود و نمی تواندد هیجانات و احساساتش را کنترل کند و رفتارهایش را نه از روی عقل بلکه از روی احساس انجام می دهد.

دکتر جهانگیر کرمی خاطرنشان کرد: چنانچه فردی قدرت حل مساله، مقابله با استرس، برقراری ارتباط موثر و سایر مهارت‌های زندگی را به خوبی فرا گرفته و در خود نهادینه کند، قطعا کنترل بیشتر و بهتری بر خشم خود خواهد داشت. چنانچه از همان دوران کودکی به کودک آموزش داده شود که با هیجانات خود برخورد مناسبی داشته باشد، قطعا کودک در آینده کنترل بهتری بر خشم خود خواهد داشت. وی، خشم را یکی از هیجانات مفید در انسان دانست و توضیح داد: هیجانات در هر انسان طبیعی وجود دارد. یکی از این هیجانات، خشم است که موجب می‌شود انسان در مواقعی که با ناکامی روبرو شده رفتار مناسبی را بروز دهد که او را با محیط موجود انطباق دهد.

کرمی با بیان اینکه بروز شدید خشم و یا سرکوب آن هر دو می‌تواند آسیب‌رسان باشد، تصریح کرد: خشم شدید و کنترل نشده می‌تواند موجب آسیب رساندن به خود و دیگران شود، از طرف دیگر سرکوب خشم نیز می‌تواند آسیب‌هایی را برای فرد به همراه داشته باشد. بکارگیری هر دوی این روش‌ها اشتباه است. خشم باید به صورت قاطعانه و جرات‌مندانه به گونه‌ای ابراز شود که هم احساسات از آن موقعیت بیان شود و هم آسیبی به فرد و دیگران وارد نشود.این عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، تغییر مکان را شیوه موثر دیگری در زمینه کنترل خشم عنوان کرد و افزود: توصیه می‌شود افراد حتی‌المقدور چنانچه در شرایط خشم هستند محیط را ترک کرده و یا اگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند در هر حالتی که هستند تغییر حالت دهند. به طور مثال، اگر ایستاده‌اند، بنشینند. کرمی، همچنین نوشیدن آب و شمردن از یک تا 10 را از دیگر اقدامات موثر دراین زمینه عنوان کرد و افزود: این کار موجب می‌شود تا فاصله زمانی میان خشم و اقدام ایجاد شده و در این فاصله با فروکش کردن هیجان خشم قطعا فرد می‌تواند تصمیم‌گیری بهتری در خصوص شیوه بروز خشم خود داشته باشد.

وی بر تمرین کاهش خودگویایی منفی در افراد، تاکید و تصریح کرد: افراد باید بیاموزند که جنبه‌های منفی موضوعات و یا حوادث منفی را در ذهن خود مرور نکنند، زیرا این افکار نه تنها کمکی به کنترل خشم نخواهد کرد، بلکه خشم افراد را شدت داده و کنترل آن را از دست افراد خارج می‌کند. این روانشناس با بیان اینکه نحوه بروز هیجانات به افکار انسان بستگی دارند، اظهار کرد: قطعا هرچه انسان‌ها مثبت‌تر بیندیشند و به جنبه مثبت مسائل و موضوعات نگاه کنند و مدام افکار منفی را با خود تکرار نکنند، قطعا خشم خود را بهتر کنترل خواهند کرد.