potato2

نتایج یک  تحقیق جدید نشان داد که همه می توانند سیب زمینی بخورند، اصلا وزنشان بالاتر نمی رود هیچ  بلکه وزنشان پایین  هم می آید. علت اصلی این تحقیق بررسی نقش  کاهش کالری و همچنین شاخص قندی در لاغری در شرایطی بود که سیب زمینی به رژیم غذایی آزمودنی ها افزوده می شد. به گفته نویسنده مسئول این مقاله،دکتر Britt Burton- Freeman؛ ” برخی از مردم در مورد نقش سیب زمینی در برنامه رژیم غذایی کاهش وزن سوال می کنند به دلیل این که تصور اصلی این است که سیب زمینی دارای نمایه قندی بالایی است. ” وی در ادامه افزود: ” در حالی که نظر اصلی متخصصین این است که نباید برخی غذاها یا گروه های غذایی را حذف کرد، در حالی که می توان کالری حاصل از آن ها را با کاهش مقادیر مصرفی به حداقل رسانید. در این مطالعه 9 مرد و زن سالم به یکی از سه گروه: کاهش کالری/ نمایه قندی بالا؛ کاهش کالری/ نمایه قندی پایین و گروه کنترل تقسیم شدند. هر سه گروه در هفته 5 تا 7 واحد سیب زمینی می خوردند. پس از 12 هفته، محققین دریافتند که هر سه گروه وزن کم کردند و هیچ تفاوت معناداری در بین گروه های مطالعه وجود ندارد. محققین در این مطالعه پیشنهاد کردند که؛ هیچ مدرک وجود ندارد که نشان دهد اگر سیب زمینی به طور سالم آماده شود، می تواند موجب افزایش وزن شود. ” مقاله مرتبط با این مطالعهJournal of the American College of Nutrition در منتشر شد.