earwaxgone-belfast-earwax

رفع گرفتگی گوش با روش های خانگی ساده ای قابل انجام است که در این مطلب برایتان آورده ایم.

سرماخوردگی، زکام، گرفتگی سینوس‌ها، تغییرات فشار هوا و ورود آب در اثر شنا و استحمام به داخل حفره گوش باعث وضعیت تحمل ناپذیر گوش گرفتگی می‌شود.

 اگر وارد شدن آب به درون حفره گوش علت گوش گرفتگی باشد، حوله‌ای را روی بخار آبگرم بگیرید و روی گوش خود بگذارید. با یک دستمال کاغذی که درون گوش می‌کنید مقداری از رطوبت داخل گوش جذب دستمال کاغذی می‌شود.

اگر باز هم این احساس منزجر‌کننده دست از سرتان برنداشت، راه آخر را که همان حمام بخار است، امتحان کنید البته مراقب باشید تا دچار سوختگی نشوید. آب را در ظرفی جوش آورید، سر خود را به ظرف نزدیک کنید و روی سرتان پتو یا پارچه ضخیمی بیندازید و بخار را کاملاً استنشاق کنید در این حالت مجاری تنفسی باز می‌شود