consult-with-others-1-728

از مشورت کردن و سخن گفتن با افراد دوروبرتان بهره بگیرید ولی سعی کنید از عقل و منطق و شرایط زندگی تان نیز بهره ببرید و به واسطه نظر و عقاید دیگران تصمیم گیری نکنید.

انسان موجودی بسیار پیچیده و  ناشناخته است. او به دنبال ناشناخته‌ها و کشف اسرار به هر کجا که می‌تواند سرک می‌کشد، البته به جز اسرار و زوایای پنهان خویشتن خویش…

او سالیان سال است که به ناکجا‌آباد‌ها سفر می‌کند به لامکان و لازمان وارد می‌شود، اما هنوز قادر و شاید جسارت سفر  به دنیای ناشناخته  خود یا این جسم خاکی کوچکش نیست.

او سخن می‌راند؛ سخن می‌شنود؛ پند می‌دهد، اندرز می‌شنود. آزمایش می‌کند و آزمایش می‌شود، می‌کشد و کشته می‌شود و در پایان خسته و بدون هیچ نتیجه‌ و دریافتی از کرده خویش به نقطه شروع باز می‌گردد…

او دردنیای کوچک خاکی خویش سرگردان، گمراه و جاهل است؛ اما خارج از آن عالمی پرمدعا در دانش و پادشاهی مقتدر بر داشته‌‌های خویش است!

او در خود خویش حیران و سرگردان است؛ می‌بیند، اما در واقع نمی‌بیند؛  می‌شنود، اما در حقیقت نمی‌شنود؛  فکر می‌کند، تصمیم می‌گیرد، احساس می‌کند؛ اما در نهایت هیچ کدام از اینها نیست و تنها  غرایز سرکش او هستند که حکم می‌رانند.

انسان هوشمند و اشرف مخلوقات عصر حاضر؛ با تکنولوژی‌های ساخت خود بر جهان حکومت می‌کند؛ اما هرگز نمی‌تواند و قادر نیست به دنیای درون خویش کنترل، تسلط یا حکمی براند. زیرا به قول شاعر؛ “من نه خود می‌روم، او مرا می‌کشد, کاه سرگشته را کهربا می‌کشد…

شاید او  هوشمندانه این راه را انتخاب کرده است و تمایلی به شناخت این دنیا ندارد! ترس دارد! بله او از دنیای درون خود ترس دارد! ترسی ناشناخته و ناخواسته؛ مبهم و اسرار آمیز…

ممکن است او نیازی به شناخت چنین دنیایی را در خود احساس نکرده و نمی‌کند و با آنچه خارج از این دنیا وجود دارد یا ندارد، سرگرم و خوش است.

در این سرگرمی‌های؛ او خویش‌های ناشناخته دیگر نیز حضور دارند. حضوری خواسته یا ناخواسته که در اکثر اوقات به سرگرمی‌های این خود مجهول تبدیل می‌شوند.

خودی که در هر نقشی حضور می‌‌یابد، نقشی چون؛ والد، همسر، فرزند، خواهر، برادر، رییس، کارمند، دوست، فامیل، پادشاه، وزیر …یا حتی یک رهگذر ناشناس. حضوری که گاه و یا اغلب، زندگی را برخود و دیگر خودها سخت و تنگ می‌کند.

در این میان هستند بزرگان؛ اندیشمندان و خود‌های متفکری که تلاش می‌کنند با ارائه راهکارها،روش‌ها و پند و اندرزها شرایط بیرونی را سالم‌تر، قابل تحمل‌تر و آرام‌تر سازند.

دستور‌العمل‌های آنان برای رفتارهای آدمی نسخه‌ای گره گشا است. البته اگر عمل را به آن اضافه کنند. بله راه‌کارهایی که بسیار ره گشا و کاربردی هستند و من و شما با انجام و رعایت آنها می‌توانیم به آدمیت، موفقیت، آرامش و راحتی بیشتر در زندگی خود دست یابیم.

دانستن این راهکارها و عمل به آنها دور از دانش و درک آدمی نیست. بلکه این راهکارها تنها تکرار و یادآوری دوباره است. البته در مقام عمل، اجرای آنها نیاز به قدری تجربه و تیزهوشی دارد.

اندیشمندان اجتماعی در خصوص این راهکارها می‌گویند؛ قبل از هر چیز به “خود واقعی” خود باز گردید.خارج از شما خبری نیست. هرچه هست در درون شما هست و بس! و برای رسیدن به این خود واقعی هرگز اجازه ندهید، “خود دیگران” بر خود شما حاکم باشد. به عبارتی اجازه ندهید شما را به سمتی که دوست ندارید بکشانند.

وارد بحث‌های غیر ضروری که شما را از خود خویشتن دور می‌کند نشوید و اجازه ندهید شما را با منفی‌بافی خود بازی داده، بهم ریخته و آشفته سازند.

دردل نکنید یا اینکه پیش هرکسی دردل نکنید.  اگر این کار را کردید، نگذارید،از اطلاعات شما استفاده سوء شود. اجازه ندهید کسی دائما، نقاط تاریک و زخم‌های زندگی شما را به رختان بکشد و شما را غمگین یا شرمنده سازد. این کار اعتماد به نفس شما را مختل خواهد کرد.

در چنین شرایطی به یاد داشته باشید که هیچ فردی یا هیچ خودی بدون اشتباه یا خطا کردن، بزرگ نشده است. تجربه از همین اشتباهات کسب می‌شود. با این وجود، تلاش کنید،حقیقت راستین را دیده و درک کنید. از آدم‌ها یا خودهایی که سعی می‌کنند  راستی‌های حقیقی را زشت، نادرست و ترسناک جلوه دهند، دوری کنید.

اجازه ندهید فردی به شما زور بگوید یا شما را وادار به کاری زشت و ناپسند کند. انتخاب دوست بسیار مهم است. شما نمی‌توانید بر روی هرکسی نام دوست بگذارید. تلاش کنید دوستان خود را از میان افراد درست‌کار ، نیک و  صادق انتخاب کنید نه اینکه انتخاب شوید و با هر دروغگو یا فرد ناسالمی ارتباط برقرار کنید. هرگزاجازه ندهید فردی دوستی خود را به شما تحمیل کند.انتخاب کنید! این حق شما است.

اجازه ندهید افراد با پیش زمینه فکری و با قصد و نیت به شما نزدیک شوند. افرادی که تنها هدفشان از ارتباط و معاشرت با شما، سود جستن از توانایی‌ها و امکانات شما است. به این مسئله خوب توجه و دقت کنیدکه بعد شاکی این ارتباط شما نباشید.

جدی گرفتن همه افرادی که در اطراف شما هستند هم درست نیست! کسانی که تنها به خاطر سرگرمی و یا ناچاری با شما طرح دوستی می‌ریزند را به زندگی خود راه ندهید، ممکن است بزرگ‌ترین ضربه زندگی را از همین افراد بخورید! در هر کار و انتخابی تفکر و منطق شما نقش اساسی و کلیدی دارد. باری به هرجهت انتخاب یا کار کردن زیان‌آور و آسیب زا است. آسیبی که حتی جبران ناپذیر و گاها عزیزان شما را هم درگیر می‌سازد. بنابراین اصل این است که سنجیده رفتار کنید.

از افراد دو رو، متملق‌و بدگو دوری کنید. مطمئن باشید این “خود” فرد با شما هم در نزد دیگری همین کار را خواهد کرد.حتی اجازه ندهید کسی بین شما ، دوستان و افراد شایسته و درست‌کار قرار گیرید. هوشمندی در ارتباط یک اصل است. در غیر این صورت بازیچه دست  این و آن خواهید شد. آنان با صحبت‌ةا و رفتارهایشان شما را تحت سلطه خود خواهند ساخت و شما برده‌آی بیش نخواهید بود.

بنابراین بهتر است با تفکر، تامل و هوشمندی در یک رابطه و معاشرت قرار گرفته و با در سخنان و رفتار افراد دقت و تامل کنید. زیرا هر آنچه در باره دیگری گفته یا انجام می‌گیرد، همانی است که درباره شما گفته و یا انجام خواهدشد. شک نکنید؛ چه خوب چه بد!

اصل عدم دشمن تراشی. هرگز برای خود دشمن نتراشید از قدیم گفتند؛ ” داشتن هزاران دوست کم است، اما داشتن حتی یک دشمن زیاد است”؛ به همین خاطر؛ اجازه ندهید با دلیل یا بدون دلیل  فردی یا افرادی از شما نفرت پیدا کنند. همچنین اجازه ندهید افرادی شما را به  وادی نفرت و کینه بکشند. نفرت و کینه دارای انرژی‌های منفی بسیار هستند که دارنده آن را از درون بیمار و نابود می‌سازند.

اگر به سلامتی خود علاقمند هستیداز این انرژی‌های منفی دوری کنید و اگر اکنون در درون شما چنین حسی جای دارد، سریعا به دنبال راهکاری برای ازبین بردن آن باشید تا قبل از آنکه آنها شما را از بین ببرد.بهتر است، نگذارید افراد تخم نفرت و کینه را در دل شما بکارند. چرا که این کار قبل از هر چیز به اجازه شما نیاز دارد. اجازه ندهید!

آنان که با اطلاعات گذشته و حال شما معامله می‌کنند را با جرات تمام سرجایشان بنشانید. به هیچ کس اجازه ندهید به دلیل اتفاقات گذشته شما را محکوم و مقصر جلوه داده و به وسیله آنها شما را استثمار کنند.

یاد بگیرد با اشتباهات گذشته و حال خود رو در رو شوید! نترسید! ترس برادر مرگ است. ترس‌ها شما را اسیر می‌کنند. نه تنها اسیر خود خویشتن، بلکه اسیر افراد ناباب و فرصت طلب خواهید شد. با جسارت تمام این فرصت‌ها را از آنها گرفته و آنها  را فرصتی خوب و  امکانی برای زندگی سالم خود تبدیل کنید.

سنگ‌دل نباشید. مهربانی برگه برنده شما در نزد همه و در همه شرایط است. واقعا مهربان باشید نه اینکه تظاهر به مهربانی کنید. مهربانی، بخشش و گذشت از اصل و اساس رفتاری درست آدمی است. این رفتارها را به ذات وجودی خویش تبدیل سازید تا بتوانید از سود سرشار آنها استفاده کنید.

وجود تغییر و تحول در زندگی آدمی یک امر بدیهی، لازم و ضروری است. به غیر از آن آدمی هرگز امکان رشد نخواهد داشت و به کمال و تکامل خود نخواهد رسید. بلکه چون اشیاء اطراف خود کم‌کم فسیل خواهد شد.

از تغییر و تحولات چه در درون خود و چه در زندگی خود نهراسید. با جسارت با آن روبرو شوید و پذیرا باشید! حتم بدانید تنها در این شرایط موفق خواهید بود. در غیر این صورت یعنی با ترسیدن، غصه خوردن، ناله کردن، شکایت کردن، دست از ادامه کار و زندگی برداشتند، مقاومت کردن در برابر تغییرات و… شما را تنها به سوی شکست و ناکامی خواهد کشاند.

رویا‌های خود را داشته باشید و آنها را دنبال کنید. به هیچ فردی اجازه ندهید رویاهای شما را مسخره کند یا شما را از دنبال کردن آنها باز دارد. هرگز اجازه ندهید! تلاش کنید تا آنها را محق کنید.در این میان از تلاش زیاد دلسرد و ناامید نشوید. قرار نیست یک شبه موفق شوید.

به موفقیت دیگران حسادت نکنید! بلکه تنها به این نکته توجه داشته باشید که اگر او توانست، موافق شود؛ بنابراین این امکان وجود دارد که من نیز موفق شوم و حتما خواهم شد. راه خود را طی کنید به گفته‌ها و رفتارهای دلسرد کننده توجه نکنید در راه رسیدن به اهداف خود مانند آن قورباغه کوچک در مسابقه دو ” کر ” باشید. یعنی کلمات و عبارت نامید کننده و دلسرد کننده را نشوید و با تمام وجود بر روی اهداف خود متمرکز شوید.

خود را دست کم نگیرد. شاید بهتر است بگویم خود را با دیگری مقایسه نکنید. هرگز معیار و سنگ محک شما؛ خود دیگری نباشد. شما خود را باید تنها با خود مقایسه کنید با کارها، تلاش‌ها و زحماتی که می‌کشید نه چیز دیگر…

همچنین اجازه ندهید کسی شما را تحقیر کند یا به داشته‌ها و یک زندگی سطح پایین قانع کند. به افراد بخیل و نادان گوش ندهید. زندگی بخیل نیست و هرچه شما تلاش کنید همان اندازه نیز موفقیت نسیب شما خواهد کرد.  بنابراین به کم بسند و قانع نشوید. تلاش بیشتری کنید تا موفقیت‌های بیشتری کسب کنید.کوته بینی و کوته فکری یا معاشرت با چنین افرادی شما را در سطح پایین و ناراضی نگه خواهد داشت.

بنابراین بزرگ اندیشی، ایده‌ال خواهی، خلاقیت، بزرگ بینی و…  جهان شما را زیبا خواهد ساخت. شک نکنید! بلکه امتحان کنید.

نکته آخر اینکه؛ شادی رمز موفقیت است. سعی کنید شاد باشید و در این راه حتی می‌توانید، تظاهر هم بکنید. زیرا تظاهر به شادی خود شادی خواهد ورد.  به هیچ فردی اجازه ندهید شادی شما را از بین ببرد. نگذارید شادی شما را با رفتارها و صحبت‌هایشان نابود کنند. بدانید انرژی شادی و شاد بودن صرف قدم اول در موفقیت، سلامت و اندیشه درست است.

شادی انرژی لازم و حتی انگیزه لازم را برای ادامه  کار و تلاش به شما می‌هد. با شاد بودن سریع‌تر به اهداف خود در زندگی خواهید رسید و از  پیچ و خم‌های مسیر زندگی نیز لذت خواهید برد. امتحان کنید؛ نترسید و با جسارت تمام، شاد باشید!