اداره بهداشت كانادا اعلام كرد نيازي به تزريق واكسن مننژيت در كودكان نيست.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري رويترز، باكتري هاي اين بيماري در كودكان باعث بروز مننژيت نمي شوند و احتياج به تزريق واكسن نيست.
بر اساس اين گزارش در چند سال اخير در برنامه هاي سلامت كودكان واكسن هاي گرانقيمت مننژيت گنجانده شده است كه فايده چنداني ندارند.
اين گزارش حاكي است، تعدادي خانواده به اين تصميم اداره بهداشت اعتراض كرده اندو به مرگ چندين كودك در اثر اين بيماري اشاره كرده اند.