پروتئیین ضد هپاتیت موسوم به “پاک 1” توسط گروهی از دانشمندان دانشگاه تگزاس در سال 1386 کشف شد.
به گزارش دکتر سلام به نقل از مدیکال نیوز، تحقیقات بیولوژی سلول پروتئینی را شناسایی کرده است که روند رشد سلول های هپاتیت را کاهش می دهد.

دانشمندان بر این امیدند که با استفاده از این خاصیت داروی ضد ویروس هپاتیت را بیابند.