shutterstock_angry
یکی از راههای مناسب برای کنترل عصبانیت در افراد در مواقع خشم برانگیز شمردن تا عدد 10 و یا ترک محلی و مکانی که منجر به عصبانیت وی شده است می باشد با کمی مکث می توانید از بسیاری از عواقب و پیامدهای مضر خشمگین شدن بکاهید.

 یک کارشناس بهداشت روانی اعتقاد دارد که برای کنترل عصبانیت و قبل از آنکه خشم خود را بروز دهیم می‌توان از روش‌های مختلف مانند شمارش اعداد از یک تا 10 یا قدم زدن و نوشیدن آب و … استفاده کرد.

خورشیدیان، کارشناس واحد بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید دارد که همین روش‌های ساده، می‌تواند زمینه آرامش فرد را هنگام عصبانیت فراهم کرده و مانع از بروز خشمی که گاه عواقب بسیار وخیمی به‌دنبال دارد، خواهد شد.

وی با تصریح اینکه با استفاده از شیوه‌های مدیریت خشم، می‌توان عصبانیت را به واکنشی مفید و کنترل شده بدل کرد، گفت: وقتی عصبانی هستید، به جای بروز سریع خشم، از یک تا 10 بشمارید، قدم بزنید، یک لیوان آب بنوشید،چند نفس عمیق بکشید، محیط را تا حد امکان ترک کرده و با تصویرسازی ذهنی در حالت آرامش قرار گیرید و احساسات خود را به شکلی سازنده بدل کنید.

این کارشناس بهداشت روانی که در یک کارگاه آموزشی که با حضور والدین دانش‌آموزان در شیراز تشکیل شده بود، سخن می‌گفت، ادامه داد: خشم یکی از هیجان‌های پیچیده انسان و واکنشی متداول نسبت به ناکامی و بدرفتاری است.

وی گفت: همه‌ی انسان‌ها در طول زندگی با موقعیت‌های خشم برانگیز روبرو شده یا در آینده خواهیم شد، اشکال خشم این است که اگر چه بخشی از زندگی است، ولی ما را از رسیدن به اهداف خود باز می‌دارد و روابط بین فردی را مختل می‌کند.

این کارشناس ادامه داد: ارایه تعریفی از خشم به لحاظ این که افراد از نظر زمان، علت خشم و نحوه واکنش به آن کاملاً متفاوت هستند ، کمی دشوار است اما هیجان‌هایی که غالباً با خشم همراهند شامل عصبانیت، خشونت و خصومت هستند .

خورشیدیان گفت: عواملی که موجب خشم می‌شوند عمدتا شامل ناکامی در رسیدن به هدف و مورد توهین یا تحقیر واقع شدن است و پیامدهای خشم می تواندمشکلات قلبی عروقی و گوارشی مانند زخم معده، گرفتگی و سفت شدن عضلات و بی‌خوابی باشد و اثرات روانی آن نیز افزایش اضطراب و احساس نگرانی و تشویش است.

به گفته این کارشناس بهداشت روانی، هدف از آموزش راه‌های مدیریت خشم، این است که ما بتوانیم با یک روش سالم خشم خود را به یک واکنش مفید و کنترل شده تبدیل کنیم و خوشبختانه برگزاری اینگونه کارگاه‌ها می‌توان با افزایش آگاهی‌ها، درصد قابل توجهی در کنترل خشم افراد بهبود ایجاد کرد.