1443805_250

در این بخش ،درباره اثرات زیانبار آنتی بیوتیک و داروهای تسکین دهنده  بررفتار ا نسان  بحث می کنیم ،که انسان را بسیار تند خو بد اخلاق می کند و در فرایند زندگی انسانها  اثر دارد .

و افراد را افسرده مي كند و باعث بروز مشكلات زيادي در زندگي مي شود آنتي بيوتيك ها باعث مي شوند تا افراد سريع عصباني و خشمگين شوند و نتوانند خود را كنترل كنند.

آنتي بيوتيك ها باعث بروز استرس و اضطراب مي شوند و عوارض ناشي از مصرف آنها به قدري زياد است كه بسياري از زوج ها پس از مصرف آنها آستانه ي تحمل شان كاسته مي شود.

آنتي بيوتيك ها روي هورمون ها بسيار تاثير گذار هستند و هورمون هاي شادي را در بدن نابود مي كند و باعث کاسته شدن اين هورمون ها مي شوند.