bipolar-symptoms-400x400-13E7ABB3BD51A71F102
برخی افراد بطور تصادفی و بسیار ناگهانی دچار تغییر در خلق و خویشان می شوند و اطرافیانشان را متعجب می کنند؛و به طور انی به فردی دیگر تبدیل می شوند آیا می دانید علت چیست؟

صدرالله‌ کمالوند متخصص‌ تغذیه ورژیم‌ درمانی  گفت: صبحانه مهمترین‌ وعده غذایی است که بی توجهی به آن یا مصرف غیر منطقی  غذاها‌ در این وعده غذایی ، با عوارض و اثرات منفی بیشتری همراه است.
 وی افزود: در وعده صبحانه بهتر است از مصرف بیش‌ از اندازه غذاهای حاوی شکر و آرد فراوان نظیر مربا، نان سفید مثل‌ باگت‌ و لواش، چای شیرین، کیک و عسل‌ پرهیز کرد.
کمالوند تاکید کرد: مصرف زیاد مواد غذایی‌ حاوی شکر و آرد، با افزایش‌ ناگهانی سطح قند خون و به دنبال‌ آن کاهش قند خون، موجب ایجاد تغییرات ناگهانی در رفتار می‌شود.
 وی یاد آور شد: مرف مواد غذایی حاوی شکر و آرد فراوان، همچنین انرژی مورد نیاز بدن را با تغییرات ناگهانی و نامطلوبی‌ همراه کرده و موجب می‌شود‌ که در طی روز، فعالیت‌های جسمانی و حتی روانی و ذهنی به خوبی صورت نگیرد.