وزير بهداشت از راه اندازي مركز رشد داروهاي سنتي و طب گياهي با هدف افزايش شتاب در درآمد افزوده خبر داد. ( این خبر مربوط به سال 86 می باشد. )
به گزارش دکتر سلام به نقل از ایسنا، دكتر كامران باقري لنكراني درچهارمين نشست هم انديشي مسئولان دفاتر كارآفريني در تشريح موفقيتها و قابليتهاي مراكز رشد اظهار داشت: به عنوان مثال، يك گرم پروتئين نوتركيب ارزشي معادل 10 تا 40 هزار دلار را به همراه دارد و با بيان اين كه مركز رشد داروهاي دانشگاه علوم پزشكي با يك ميليارد تومان هزينه 5 محصول زيست فناوري را با ارزش 20 ميليارد تومان توليد كرده است.

وي با بيان اين كه تا كنون 200 نوع محصول در زمينه داروهاي سنتي و طب گياهي به ثبت و تاييد رسيده است، گفت: مركز رشد به اين مقوله سرعت بيشتري مي‌بخشد اين در حاليست كه از اهداف دولت نيز تقويت قدرت و ثروت ملي است.
وزير بهداشت با تاكيد بر ضرورت آموزشهاي وظيفه محور در ادامه به بازنگري در مسايل آموزشي اشاره كرد و افزود: از محورهاي مورد تاكيد توانمندسازي فارغ التحصيلان، در طي مدت تحصيل و پس از فارغ التحصيلي است.
وي با بيان اينكه برپايي دوره‌هاي آموزشي مداوم با هدف توانمندسازي مخاطبان آن طراحي مي‌شود، گفت: توجه به مقوله راهنمايي و نوع هدايت نيروهاي جوياي كار نيز الزامي است.

لنكراني محورهاي قابل پيگيري را بحث بهداشت حرفه‌اي و مشكلات حاد حاصل از آن برشمرد و افزود: براي بازار كار تضاميني وجود دارد به عنوان مثال، ويژگي‌هايي براي كارگاه‌هايي با جمعيت بالاتر 50 و يا 500 نفر تعريف شده است.

وزير بهداشت توجه ويژه در برخي مناطق نظير صنايع غذايي، مناطق بحراني را الزامي برشمرد و افزود: دفاتر كارآفريني بايد با نوعي نياز سنجي از بازار كار به برنامه ريزي صحيح بپردازند.

وي با اشاره به ضرورت نگاه علاج جويانه و حل ريشه‌اي مشكلات اشتغال در كشور گفت: بايد در جهت ايجاد شغلي ماندگار و بر اساس نياز واقعي جامعه كوشيد.
لنكراني به وجود فارغ التحصيلان بهداشت محيط اشاره كرد و افزود: از اين فارغ التحصيلان مي‌توان در جهت ارتقاء توسعه شهري و درآمد افزوده كشور استفاده بهينه كرد.

وي افزود: با توجه به گذار اپيدميولوژيك در نظام سلامت كشور فرصت‌هاي جديدي ايجاد شده است. به عنوان مثال، جمعيت كشور به سمت جمعيت سالمندي حركت كرده به نحوي كه قاعده پهن هرم سني به سمت سنين 10 تا 15 سال رفته و تا 40 سال آينده جوانان امروز سالخوردگان فردا هستند.

لنكراني با بيان اينكه 15 سال گذشته جمعيت سالمند كشور كمتر از 5/1 ميليون نفر بود، ادامه داد: حال آن كه هم اكنون بيش از پنج ميليون سالمند با نيازهاي خاص خود در كشور وجود دارند كه بايد نيروي انساني و طراحي فرصت‌هاي شغلي متناسب با چهره جمعيتي كشور باشد و ارزش افزوده و بهبود كيفيت زندگي را به همراه داشته باشد.

وي با بيان اين كه در نگاهي جامع تر بايد با ايجاد فرصت‌هاي شغلي باعث ارتقا سلامت شويم، گفت: با آموزشهاي وظيفه محور نيز بهورزان در مراكز بهداشت روستايي با تحصيلات ابتدايي تربيت شدند و تا مقطع كارداني افزايش يافتند.

وزير بهداشت با اشاره به وجود فرصت‌هاي شغلي در نظام دولتي به رغم وجود نيروي انساني بيكار گفت: از اهداف هزاره سوم كاهش مرگ و مير مادران و كودكان زير پنج سال است كه براي رسيدن به اين هدف، ماما از اركان اصلي است اما با وجود ظرفيت جذب 2 هزار ماما در مراكز بهداشت درماني روستايي به لحاظ وجود مشكلاتي حاضر به كار كردن در اين مراكز نيستند.

وي با بيان اينكه در بحث علوم پزشكي برخي در صدد بهبود شرايط كار و توزيع مناسب هستند، گفت: هنوز بسياري از فرصت‌هاي شغلي وجود دارد. به عنوان مثال، در بحث پزشك خانواده و طرح بيمه روستايي ظرفيت پذيرش 1700 نفر (قابل افزايش تا 3500 نفر) وجود دارد.

وي با اشاره به اين كه اعتبارات وزارت بهداشت در سال 83 براي بحث كارآفريني 6 ميليارد تومان بوده است، گفت: در حالي كه اين اعتبار در سال 85 از 460 ميليارد تومان طرح ارايه شده 170 ميليارد تومان به نتيجه رسيد كه حاكي از رشد پرشتاب و حركت رو به جلو است.

وزير بهداشت با بيان اين كه در حال حاضر نگراني و دغدغه خاصي در خصوص تامين منابع وجود ندارد، گفت: مي‌كوشيم تا تربيت نيروي انساني متناسب با نياز و اولويت‌هاي كشور باشد اما در عين حال تعداد بيكاران با تحصيلات دانشگاهي بيش از افراديست كه تحصيلات دانشگاهي ندارند و برخي تحصيلات مطابق با نياز كشور طراحي نشده است.

وي با بيان اينكه در برخي موارد افراد خواهان بهبود شرايط كاري هستند، گفت: از 23 هزار نفر ثبت نام شده متقاضي كار برخي فاقد كار و عده‌اي متقاضي بهبود شرايط موجود هستند.

لنكراني با اشاره به درخواست‌هاي بالا براي اعزام نيروي انساني به خارج از كشور ادامه داد: در اعزام نيرو به خارج از كشور به جميع جهات از جمله عزت و كرامت ايراني و خطرآفرين نبودن شغل توجه مي شود. بنابراين حاضر به اعزام نيروي انساني به هر قيمتي نيستيم.

وزير بهداشت افزود: با توجه به ميزان جذب وام، بالغ بر 15 هزار فرصت شغلي ايجاد شد كه با ايجاد 13 هزار فرصت شغلي ديگر در مجموع به 28 هزار فرصت شغلي مي‌رسيم.

لنكراني با تاكيد براين كه رقم ريالي جذب شده و فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده دو مقوله متفاوت و در عين حال مرتبط است، گفت: هرچند توجه به جذب ريالي حائز اهميت است اما اين پديده بايد با افزايش فرصت‌هاي شغلي ايجاد شود.

وي توضيح داد: به جز سطح سه خدمت كه نيازمند تجهيزات تخصصي و فوق تخصصي است در سطوح I و II خدمت ارزش افزوده اصلي مربوط به نيروي انساني است.

لنكراني در پايان با بيان اينكه هنوز فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده با توقعات موجود فاصله زيادي دارد، گفت: جذب اعتبارات بايد با نگاه توسعه‌اي توام باشد.