forefinger

ارتباط ضربه با نوک سر انگشتان به پیشانی و هوس غذایی را در جدیدترین پژوهش به طور مفصل بیان می کنیم نتیجه یک پژوهش اثبات کرد  که ضربه زدن با نوک سر انگشتان به پیشانی درکمتر از نیم دقیقه دقیقه، به افراد  در از بین بردن هوس غذایی  کمک میکند. در این پژوهش از افراد خواسته شد که به گوش و پاهای خود هم با نوک انگشتان ضربه بزنند و یا به دیوار روبرو به مدت ۳۰ ثانیه، خیره شوند. گرچه این کارها هم به کاهش اشتیاق به غذا کمک نمود اما بیشترین تأثیر رو وقتی داشت که شرکت کنندگان در این تحقیق، با انگشت به پیشانی خود ضربه زدند.

اما چطور چنین چیزی ممکن است؟

وقتی که هوس خوردن یک غذا یا خوراکی به سر ما می زند، تصویر اون غذا در قسمت بصری قشر مغز جای می گیرد و در همان جا باقی می ماند. به همین دلیل هم خلاص شدن از این تصویر و فکر نکردن به اون، کار سختی است. اما اگر چشم و ذهن ما بر روی موضوع دیگری تمرکز کند، مثل تمرکز بر حرکت نوک انگشتان، دقیقاً همان بخش از مغز که تصویر غذا در اون جای گرفته، به کار گرفته می شود. این مسأله حواس ما رو از فکر به غذا منحرف کرده و ذهن ما رو متوجه موضوع دیگری به جز غذا می کند.

این تحقیق، فقط بر روی افرادی که دچار چاقی هستند، صورت گرفت اما به نظر می رسد که این حقه در مورد افرادی که وزن اونها در محدوده طبیعی است هم کاربرد دارد.

اگر ضربه زدن به پیشانی در اماکن عمومی برایتان سخت است و از بابت اینکه دیگران درباره این حرکت شما چه فکری می کنند، نگران هستید، کافیست که چشم خودتون رو متوجه یک شی ء یا یک اتفاق یا موضوع خاص در اطراف تون کنید. مثلاً چشم خودتون رو به تصویر خانوادگی خود که در کیف پول تون نگه می دارید، معطوف کنید و این توجه رو به مدت سی ثانیه حفظ کنید. بعد از گذشت این مدت، اشتیاق و هوس غذایی شما فروکش می کند. این شیوه رو حتماً امتحان کنید.

منبع : yeka.ir