images.jpg5868

دلیل گرفتن عکس های سلفی چیست و چه نوع انگیزه ای باعث انجام این کار می شود مردان به چه دلیل و با چه گرایشی این کار را انجام می دهند.

مردانی که عکس‌های سلفی خود را آنلاین برای مشاهده دیگران قرار می‌دهند تمایل بیشتری به اختلالات روانی نسبت به بقیه افراد دارند.

محققان طی تحقیقات بسیاری به این نتیجه رسیده‌اند که رابطه‌ای مستقیم بین گرفتن عکس سلفی و گرایش به اختلالات روانی وجود دارد.
این تحقیقات توسط دانشگاه اوهایو ایالات‌متحده امریکا و زیر نظر پروفسور جسی فاکس انجام‌شده بود. این تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که افرادی که عکس‌های خود را قبل از پخش آنلاین ویرایش می‌کنند از احتمال بیشتری برای گرایش به اختلالات روانی مثل خودپرستی و خودخواهی برخوردار هستند.
در واقع این موضوع که هر کسی که زیاد عکس سلفی از خود بگیرد به گونه‌ای خودشیفته است بر کسی پوشیده نبوده اما این موضوع برای اولین بار به صورت علمی ثابت شده است.
این پروژه بر روی حدود ۸۰۰ مرد بین ۱۸ تا ۴۰ سال انجام‌شده و نتیجه جالب اینجاست که تعداد عکس‌های سلفی با میزان اختلالات روانی رابطه مستقیم دارد. البته بایستی بیان کرد که هر کسی که عکس سلفی از خود می‌گیرد دلیلی بر مشکل‌دار بودن او نیست، ولی بر اساس تحقیق انجام‌شده احتمال داشتن یک اختلال روانی در او بیشتر از بقیه افراد است