3d imagen Word cloud - diabetes

بر اساس پژوهشهای جدید انجام شده در دانشگاه کالج Utrechtدر هلند ریسک ابتلا به سرطان  روده ی بزرگ( colorectal cancer) با دیابت نوع 2  زیادتر می شود . نتایج این پژوهش در مجله  Diabetes Careمنتشر شد. محققان پس از بررسی اطلاعات مربوط به بیش از 300 هزار نفر به این پژوهشها دست یافتند.

تمام شرکت  کنندگان در این تحقیق حداقل 18 سال سن داشتند و به دیابت مبتلا بودند و حداقل از یک داروی کنترل کننده ی قند خون استفاده می کردند. اطلاعات این افراد با یک گروه از افراد  غیردیابتی  به منظور کشف ارتباط بیماری دیابت نوع 2 و سرطان روده بزرگ  مقایسه  گردید.

دانشمندان درگروه  بیماران مبتلا به دیابت نوع دو،  2759 مورد سرطان روده ی بزرگ شناسایی  نمودند  که در اکثر موارد سرطان کولون بود تنها دریکی از بیماران هر دو سرطان یعنی سرطان کولون و سرطان رکتوم گزارش  گردید.

قبل از این دانشمندان ارتباط بیماری دیابت با سرطان کلورکتال را کشف کرده بودند  البته  روند واضحی  از افزایش خطر ابتلا به سرطان  روده ی بزرگ درمراحل پیشرفته ی درمان دیابت به اثبات نرسیده است.

محققان می گویند: ما مشاهده کردیم یک افزایش معنی دار اما متوسطی (1.3برابر) درخطر ابتلا به سرطان کلورکتال درافراد تحت درمان بیماری دیابت مشاهده می شود.

 درمیان بیماران  دیابتی افرادی که از چاقی برای مدت 4 سال  یا بیشتر رنج می بردند یک افزایش اضافه تر خطر سرطان  کلورکتال  (1.2تا 1.3برابر) مشاهده شد. ارتباط مدت زمان  ابتلا به چاقی و افزایش خطر سرطان نشاندهنده ی تأثیر افزایش طولانی مدت مقدار انسولین بر افزایش خطر ابتلا به سرطان است.

همچنین این  یافته ها  نشان می دهد خطر ابتلا به سرطان کلورکتال با مدت زمان ابتلا به چاقی بیماران مبتلا به دیابت نوع  2 افزایش می یابد، در مطالعات آتی بر روی تاثیر کاهش وزن بر معکوس شدن افزایش خطر ابتلا به سرطان کلورکتال مطالعه خواهد شد.

منبع : diabetestma.org