reducing-stress-2

با افزایش اتفاقات و استرس های روزمره بر  روح و روان شما فشار زیادی وارد می شود پس بهترین راه برای کاهش و تخلیه این فشارهای روانی بهتر است این راه را پیش بگیرید!

حشمت‌الله نادی‌، روانشناس بالینی گفت: فشارهای عصبی و روانی به یک معضل جدی برای اغلب افراد جامعه تبدیل شده است و متأسفانه بسیاری از مبتلایان نمی دانند‌ که با این فشارها چگونه مقابله کنند.
وی افزود: مقابله با فشارهای روانی و عصبی در بسیاری از موارد نیاز به اقدامات خارق‌العاده و عجیب و غریب ندارد و حتی با یک نوشتن ساده می توان با این فشار‌ها مقابله و مبارزه کرد.
نادی‌، تأکید کرد: نوشتن و یادداشت برداشتن از  اتفاقات و احساسات مختلف، راهکاری‌ بسیار مؤثر برای کاهش فشارهای روانی و عصبی و آرامش ذهن است.
وی با اشاره به اینکه نوشتن می تواند تا حدودی از استرس بکاهد، یادآور شد: در واقع نوشتن و یادداشت برداری از اتفاقات روزانه و احساسات و شرایط اطراف، می تواند با بار عصبی ذهن و روح و روان کم کرده و به افراد در تخلیه احساسات روانی کمک کند