baby-cell-phone

بارها و بارها بر مضرات استفاده از موبایل توسط کودکان و نوجوانان تاکید کرده ایم اکنون می خواهیم از آسیب هایی که استفاده از موبایل و تبلت روی روابط دوستانه فرزند با والدین می گذارد صحبت کنیم.

محمد اورکی روانشناس با بیان اینکه مناسب‌ترین سن خرید موبایل یا تبلت‌ برای فرزندان اواسط دوره نوجوانی و ترجیحا دوره دبیرستان است اظهار کرد: در اختیار گذاشتن این ابزار قبل از 14 سالگی تبعات ناخوشایندی را برای نوجوان درپی خواهد داشت.

این استاد دانشگاه از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر افزایش فرایند آگاهی کودک را آموزش داشت و افزود: در غرب غیر از خانواده، نهادهای اجتماعی نظیر مدرسه یا مهدکودک و سایر ارگان‌های دولتی مسئولیت آموزش و افزایش آگاهی از مضرات استفاده این وسایل را برعهده دارند، اما کشور ما متأسفانه نقش خانواده‌ها در آموزش انتقال مفاهیم و ارزش‌ها کم رنگ است و در مقابل سازمان‌های اجتماعی نیز این نقش را به خوبی ایفا نمی‌کنند.
اورکی همچنین با اشاره به اینکه اطلاعات موجود در فضای مجازی تأثیرات نامطلوبی بر رشد شناختی فرزند می‌گذارد، گفت: بسیاری از اطلاعات موجود در فضای مجازی واقعی نیست و کودکانی که در سنین پایین به ویژه در اواخر دوره کودکی یا اوایل دوره نوجوانی هستند، تفاوت بین واقعیت و خیال را نمی‌توانند به خوبی تشخیص دهند و قدرت تفکیک آن‌ها به خوبی رشد نکرده است به همین دلیل نمی‌توانند تجزیه و تحلیل مناسبی از پیام‌های وارد شده فضای مجازی داشته باشند.

وی در پایان به دوستی میان خانواده و فرزند تأکید کرد و افزود: والدین باید ارتباط دوستانه‌ای با فرزند خود برقرار کنند، زیرا بسیاری از خانواده‌ها به دلیل عدم وجود همین روابط دوستانه بین آن‌ها، حس خلاء و نیاز کاذبی در کودک شکل می‌گیرد که خانواده‌ها بدون اطلاع از این نیاز درصدد خرید موبایل یا تبلت هستند تا خلا موجود را جبران کنند.