متيل دوپا دارويي است که براي معالجه فشار خون مورد استفاده قرار مي گيرد، اين دارو نخستين بار در اوايل دهه 1960 معرفي شد و به سرعت يکي ازبهترين داروهايي شد که براي پاين آوردن فشار خون مورد استفاده قرار گرفت.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري هلث دي نيوز؛ متيل دوپا تأثيرات پيچيده شيميايي دارد که نتايج کلي آن کاهش فشار خون است. البته اين دارو نيز عوارض جانبي دارد که مجموعه اين عوارض چندان مهم نيستند و زماني که مصرف دارو قطع مي شود اين عوارض خود به خود از بين مي روند اما به هر حال در صورتيکه بايد مصرف بطور ممتد باشد بايد اين عوارض مورد توجه قرار گيرند.
بنابراين گزارش، عوارض جانبي آن شامل خواب آلودگي، سستي وگرفتي بيني است.
به هر حال مسأله مهم تر نوعي کم خوني است که گاهي اوقات بيماران گرفتار آن مي شوند اغلب متخصصان معتقدند در زماني که در اثر مصرف متيل دوپا اين عارضه ظاهر شد بلافاصله بايد دارو قطع و بيمار هر چند يک بار از نظر خون شناسي مورد آزمايش قرار گيرد وي را نسبت به گسترش کم خوني تحت نظر قرار داد.