معاون آموزشي وزارت بهداشت در مراسم معرفي رئيس جديد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي گفت: حلقه فراموش شده سلامت جامعه نوتواني و توانبخشي است كه در بسياري از جوامع به آن توجه كافي نمي‌شود.

به گزارش دکتر سلام، بهرام عين اللهي امروز در مراسم توديع محمد تقي جغتايي، رئيس سابق دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و معارفه شهربانو نخعي، رئيس جديد اين دانشگاه كه با حضور شريف زادگان، وزير سابق رفاه، واعظ مهدوي، معاون سابق اين وزراتخانه، محمدي، رئيس سايق بهزيستي، فقيه رئيس فعلي اين سازمان و جمعي از استادان پيسكوت اين دانشگاه برگزار شد عامل موفقيت دانشگاه علوم بهزيستي را در همكاري تيمي بين پرسنل اين دانشگاه اعلام كرد.
وي ادامه داد: سلامت اكنون يكي از فاكتورهاي رشد جوامع است اما سلامت فقط در نبود بيماري و درمان آن خلاصه نمي‌شود و مددكاري و نوتواني دوباره بيماران و آسيب ديدگان هم جزئي از نظام سلامت است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
عين اللهي اضافه كرد: براي ارتقاي سطح خدمات نوتواني و توانبخشي در جامعه مشكلات زيادي داريم و گامهاي بلندي بايد برداريم، هنوز كيفيت اين خدمات در كشور مطلوب نيست و در مقايسه با كشورهاي ديگر هنوز راههاي نرفته زيادي داريم كه اميدواريم با توسعه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي اين راههاي نرفته را برويم.
وي گفت: بايد عرصه آموزش و خدمت بيش از پيش با هم مرتبط باشند، رشته‌هاي بهزيستي و توانبخشي بايد تخصصي‌تر شوند، دانشگاه علوم بهزيستي بايد با شتاب بيشتري نيازهاي جديد آموزشي كشور را همگام با دنيا برآورده كند و از روشهاي جديد آموزشي استفاده كند، امروز ديگر امتحان جزئي از آموزش است و به معناي مچ گرفتن از دانشجو نيست.
معاون وزير بهداشت از خدمات ارزنده 16 ساله دكتر جغتايي، رئيس و موسس دانشگاه علوم بهزيستي قدرداني كرد و از رئيس جديد اين دانشگاه خواست براي تخصصي تر شدن و متمايز شدن اين دانشگاه به گرايش حل مشكلات معلولان و نيازمندان جامعه تلاش كند.