images.jpg586778

متاسفانه باورهای غلط در جامعه و در میان زنان منجر به افزایش مصرف این نوع ماده مخدر خطرناک در بین زنان شده است که خود موجب واردشدن آسیب های جدی به این افراد می شود.

لادن ساری اصلانی روز دوشنبه در نشست تخصصی طرح کارزار رسانه‌ای پیشگیری از مصرف شیشه بیان کرد: در سال‌های اخیر روی آوری زنان به سمت و سوی اعتیاد به وی‍ژه اعتیاد شیشه افزایش یافته است که مهم‌ترین دلیل آن را می‌شود نا آگاهی از خطرات این ماده مخدر عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در بسیاری از اوقات زنان ناخواسته به سمت اعتیاد شیشه رفته‌اند، تصریح کرد: در برخی موارد مردان معتاد برای اینکه از اعتراض‌های همسر خود در امان باشند او را را نیز به این ماده مخدر گرفتار کرده و بدین سان یک خانواده درگیر اعتیاد به ویژه اعتیاد شیشه می‌شوند.

مسئول نخستین کمپ ترک اعتیاد زنان در قم،‌ با اشاره به برخی دوستی‌ها در رابطه با افزایش اعتیاد دختران جوان،‌ بیان کرد: بسیاری از دختران جوان که در رابطه‌های دوستی به مهمانی‌های رایج بین برخی جوانان می‌روند برای اثبات اعتماد به نفس خود با آنان همراه شده و به مصرف روانگردان شیشه روی می‌آورند و با یکبار مصرف گرفتار این دام می‌شوند.

ساری اصلانی بیان کرد: مخدرهای صنعتی درد ناشی از خماری ندارند و از آنجایی که مواد مصرفی آن‌ها نیز بدون بو است، تشخیص اعتیاد این افراد در مراحل اولیه کار دشواری است اما اگر کسی به صورت افراطی هر اقدامی را انجام دهد، در حالی که در گذشته تمایلی به انجام آن نداشته است خطر مصرف مواد مخدر توسط وی وجود دارد.

مسئول کمپ ترک اعتیاد زنان در قم ادامه داد: وسواس، پرخاشگری، بی‌هواسی، نبود تعادل نشانه مصرف ماده محرک شیشه است.

ساری اصلانی ادامه داد: اگر یکی از اطرافیان شما بیش از اندازه کار می‌کند، می‌خندد، بیش از اندازه به نظافت خود اهمیت می‌دهد، پرخاشگر است، تعادل رفتاری خود را از دست داده و وسواس در او بروز کرده است، مدتی است مخدر صنعتی مانند شیشه مصرف می‌کند.