images.jpg7967896786
بهترین راههای ترک سیگار را در هیجده مورد برایتان لیست کرده ایم که امیدواریم به کار گیرید و موفق به کنارگذاشتن سیگار شوید

دکتر نصیر دهقان  عضو جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران  گفت: لازم است از یک سو تصمیمیاتی جدی و در عین حال عملی در زمینه کنترل دخانیات گرفته شود و از طرف دیگر فرهنگ سازی کاربردی حتی از کودکان پیش از سنین مدرسه آغاز شود.
وی افزود: کنار گذاشتن سیگار اگر از مسیری عامی و عملی انجام پذیرد، برای افراد آسان و لذت بخش جلوه می کند.
در اینجا به معرفی چک لیست مناسب جهت اقدانات لازم پیش از ترک کامل سیگار می پردازیم؛
– آب زیادی بنوشید تا نیکوتین را از سیستم بدن خود دور سازید .
– با رفتن به مکانهایی که سیگار کشیدن ممنوع است، تحمل خود را بالا ببرید.
– کشیدن سیگار را در منزل یا اداره به مکانی مشخص محدود کنید.
– سیگار پس از غذا را ترک کنید.
– میزان مصرف کافئین را کاهش دهید.
– درمحل زندگی یا کار خود جانشینهایی در مقابله با سیگار قرار دهید.
– به طور مثال تنقلاتی نظیر آجیل، آب نبات و … در اختیار داشته باشید.
– تعداد سیگارهای خود را در روز کاهش دهید.
– تنها نیمی از سیگار خود را بکشید.
– کشیدن اولین سیگار خود را یک ساعت به تاخیر بیندازید.
– زیر سیگاری خود را تمیز نکنید.
– نحوه سیگار کشیدن خود را تغییر دهید.
– به تنهایی سیگار بکشید.
– سیگار کشیدن را برای خود نامطبوع کنید.
– دقیقا بدانید که هر روز چند نخ سیگار می کشید ، دانستن تعداد سیگارهای که شما دود کرده اید از نظر روانی می تواند برای میل به کشیدن سیگارهای بیشتر بسیار بازدارنده باشد .
– برای ترک یا کم کردن مصرف سیگار از سیگارهای پرهیز کنید که نیاز چندانی در کشیدن آنها احساس نمی کنید . این امر پذیرش سیگار نکشیدن در شما تقویت می کند .
– هیچ وقت سیگار را در دسترس قرار ندهید و هرگز یک پاکت سیگار نخرید .
– هر روز فاصله میان مصرف را زیادتر کنید تا پس از گذشت چند هفته به نتیجه برسید.