child.jpg25757
این نوع ترس در اطفال معمولا در شب و هنگام خواب بوجود می آید که وی را دچار اضطراب و استرس زیادی می کند.و برای روحیه اطفال بسیار مضر و خطرناک است.

نسرین امیری، روانپزشک اطفال  گفت:‌ ترس‌های شبانه کودکان به طور معمول جزئی از اضطراب جدایی وی محسوب می‌شود که برای درمان این نوع ترس‌ها باید اضطراب جدایی وی را درمان کرد.
وی افزود:‌ به منظور درمان اضطراب جدایی باید در اکثر موارد اضطراب والدین را بهبود بخشید به دلیل آنکه موازات بروز این مسئله در والدین، اضطراب کودک شناخته می‌شود.
این روانشناس اطفال با اشاره به راه درمان اضطراب کودک اظهار داشت: در صورتی اضطراب کودکان بهبود می‌یابد که این مسئله در والدین برطرف شود. گاهی والدین به دلیل استرس‌های فردی خودشان ممکن است ترس بیمار گونه‌ای نسبت به فرزندان خود داشته باشند، اینگونه والدین مقوله فرزند پروری را مسئله پر استرس می‌دانند.
امیری، افزود:‌والدین به منظور از بین بردن اضطراب جدایی در کودکان ابتدا مشاوره‌های خود را جدی بگیرند، به طور معمول در صورتیکه والد فردی آرام شناخته شود ترس زیادی به کودک وی منتقل نخواهد شد.