index.jpg5778575

از جمله عوارض دندان قروچه سابیدگی و نخریب و پوسیدگی بیشتر دندان هاست و باعث از بین رفتن آنان نیز می شود.

دکتر میترا برادران منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به اینکه دندان قروچه فشار دادن و سائیدن دندان‌ها به همدیگر به صورت غیرارادی است، گفت: نیمی از مردم گاهی دچار این مشکل هستند و این عمل را انجام می‌دهند، اما در پنج درصد آنها این مشکل به طور معمول در خواب رخ می‌دهد.

وی گفت: دندان قروچه یک تظاهر فیزیکی فشار روحی محسوب می‌شود و اغلب این افراد متوجه مشکل خود نمی‌شوند و افرادی که هم اتاق هستند مشکل آنها را در می‌یابند.

این جراح دندانپزشک با تاکید بر اینکه دندان قروچه نیز ممکن است به علت فشارهای روانی کودک باشد، گفت: تمرکز فکری، کوشش بدنی، بیماری‌های دندان و جوانه زدن دندان زیر لثه‌ها از علل بروز این مشکل است.

برادران در پایان تصریح کرد: جهت درمان این عارضه همکاری پزشکان از نظر بررسی مشکلات خانوادگی و دندانپزشکان جهت هر چه بهتر نگه داشتن دندان‌ها لازم است.