17a87729e75fade4668d181ec2133423

متاسفانه در این روزها شاهد بی محبتی و کم رنگ شدن و رنگ باختن حس همنوع دوستی و دلسوزی در بین مردم جامعه مان هستیم ریشه  این مسئله کجاست و از کجا منشا می گیرد و راه چاره برای آن چیست؟

آیا تا به حال به این مشکل فکر نکرده‌اید که چرا که عواطف در جامعه روز به روز رنگ می‌بازد و کم رنگ‌تر می‌شود؟
ما هر روز شاهد کم رنگ شدن عاطفه و محبت از سوی افراد جامعه هستیم.
آیا تا به حال نقش مهم خود در پیشگیری از این امر توجه کرده‌اید؟
بر این اساس امیر خجسته کاشانی روانشناس بالینی به کم رنگ شدن عاطفه در اجتماع گفت: دلایل زیادی در این امر نقش دارند  که از جمله آنها می‌توان به نقش تربیتی والدین اشاره کرد.
تربیت نادرست والدین روی کودکان اثر منفی باقی گذاشته و سبب می‌شود که انها در آینده نسبت به مسایل و نابهنجاری‌های اجتماعی بی‌توجه شوند.
وی افزود: کودکان در سنینی لجبازی های خاصی از خود نسبت به تمام کنشهای دیگران و بیشتر مادر و پدر از خود بروز می‌دهند که این رفتارها در سنین کودکی معمول می‌شود.
در صورتیکه این لجبازیها به طور صحیح مدیریت نشود به پرخاشگری در نوجوانی اختلال شخصیت و رفتار ضد اجتماعی در بزرگسالی می‌انجامد این گونه افراد در بزرگسالی به رعایت حقوق دیگران بی‌اهمیت بوده و تنها به انجام اهداف خود فکر می‌کنند راه این افراد اشخاص دیگران مهم نبوده و به حل مشکلهای اطرافیان بی‌توجهی هستند.
خجسته کاشانی تصریح کرد: به نظر می‌رسد فقط عوامل اقتصادی روی کم رنگ عواطف تاثیرگذار است اما مهمتر از آن عوامل اجتماعی اثر بیشتری دارد.
این روانشناس تاکید کرد: عوامل اجتماعی همچون ماشینی شدن زندگی هسته‌ای شدن خانواده ها (کم جمعیت شدن خانواده‌ها) در امر کم رنگ شدن عواطف اثر دارد با کم شدن جمعیت خانواده‌های افراد یک خانواده کمتر همدیگر را دیده و بیشتر مشغول انجام کارها و سرگرمی بیرون از منزل می‌شوند.
وی یادآور شد: همچنین از دیگر عوامل اجتماعی که در کمتر شدن محبت و عواطف نقش دارند چشم و هم چشمی‌هایی است که در اطرافیان و اجتماع مشاهده می‌شود این مسئله سبب می‌شود به جای اینکه افراد به همدیگر بیشتر مهربان و محبت کنند و به زرق و برقها توجه خاصی نشان دهند.
همچنین برنامه‌ریزی نامناسب در زندگی و مشغولیتهای بی‌حد و حساب از دیگر دلایلی است که سبب بروز کم عاطفگی در جامعه می‌شود.
گفتنی است که هر یک از افراد جامعه می‌توانند در پیشگیری رنگ باختگی عاطفه در جامعه نقش بسزایی ایفا کنند.
به عنوان مثال با توجه کمتر به دنیای ماشینی اهمیت دادن به همنوعان به خصوص افراد درجه یک خانواده و احترام گذاشتن به سالمندان در بروز این مسایل می‌توانیم کمک کنیم.