مدير كل داروي وزارت بهداشت گفت: با توجه به محدوديت تبليغ داروهاي توليد داخل مردم و پزشكان شناخت خوبي از فرايند توليد دارو در كشور ندارند.

محمدرضا فاضلي در گفت‌و‌گو با فارس‌ افزود: تبليغ دارو توسط شركت‌هاي خصوصي توليد كننده محدوديت‌هاي خاصي دارد به همين علت مردم و جامعه پزشكي شناخت درستي از داروهاي ايراني و كيفيت آن ندارند بنابراين ما در وزارت بهداشت و خود شركت‌هاي خصوصي وظيفه داريم با تعامل و ارتباط با جامعه پزشكي و مردم اين شناخت را بيش‌تر كنيم.
وي ادامه داد: اين طور نيست كه هر داروي خارجي با كيفيت باشد و هر داروي ايراني بدون كيفيت باشد، بسياري از داروهاي توليد داخل به مراتب از داروهاي وارداتي كه هم اكنون وارد مي‌شود با كيفيت‌تر هستند ضمن اين‌كه قيمت پائين‌تري هم دارند در حالي كه اكثراً تصور مي‌كنند، داروهاي خارجي به خاطر اسم خارجي كه دارند بهتر است به همين علت اين داروها به چند برابر قيمت به فروش مي‌رسد.
فاضلي گفت:‌ درباره داروهاي ايراني بيماران ام اس به نام سينوكس از اول هم اعلام كردم كه همه احتياط‌ ها و نظارت‌هاي لازم در توليد آن انجام شده است اما اين طور نيست كه يك دفعه همه كنترل‌ها انجام شود و هر مقداري از دارو كه توليد مي‌شود آناليزهاي لازم انجام مي‌شود و به تأييد اداره كنترل دارو مي‌رسد.
مدير كل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت افزود: تاكنون كه داروي سينوكس چند ماه در بين بيماران توزيع شده است، هيچ مشكلي از نظر عوارض جانبي نداشته است و پزشكان نيز به اثربخشي آن اذعان كرده‌اند، اگر هم عوارض جانبي خاصي داشته است مربوط به ماهيت داروست و طبيعي است چون به هر حال دارو غذا نيست و هر دارويي يكسري عوارض دارد.
وي گفت: اگر دارويي در داخل كشور پروانه توليد بگيرد و بتواند به اندازه كافي توليد داشته باشد به طوري كه نيازي به واردات نباشد، قطعاً داروي خارجي محدود مي‌شود‌ اما هيچ وقت واردات داروي خارجي كاملاً قطع نمي‌شود بلكه ممكن است يارانه آن كم شود يا بر واردات آن تعرفه تعلق ‌گيرد.
وي افزود: درباره داروي خارجي آوونكس فعلاً هيچ تغييري در توزيع يارانه نداريم تا زماني كه مطمئن شويم توليد كننده داخلي مي‌تواند كل بازار كشور را جواب دهد و فعلاً هيچ برنامه‌اي براي محدود كردن داروي وارداتي وجود ندارد.
فاضلي درباره علت شيفت بيماران ام اس از مصرف سينوكس به بتافرون گفت: همه اين داروها از گروه داروهاي بتا اينترفرون هستند و شيفت دارو از يكي از آن‌ها به ديگر امري غير طبيعي نيست اما ممكن است تبليغات دارويي و اين ذهنيت كه هنوز در بين پزشكان و مردم رايج است كه داروي خارجي بهتر از داروي ايراني است در بروز اين تغيير رويكرد در مصرف دارو بي‌تأثير نبوده است.