exercise- age

تحقيقات جديد نشان مي‌دهند، سن ورزشي (fitness age) هر انسانی، با مقدار توان قلبي-عروقي او ارزیابی   مي‌شود. اين ارزیابی از سن شناسنامه‌اي، شاخص بهتری براي ارزیابی توانايي ورزش کردن محسوب می شود.خبر خوب اين است که سن شناسنامه‌اي شما هر چه که باشد، سن ورزشي شما مي‌تواند کمتر از آن باشد.

مفهوم سن ورزشي توسط محققين نروژي دانشگاه علم و تکنولوژي تروندهايم که سال‌ها روي ورزش و ارتباط آن با زندگي سالم و طولاني مطالعه کرده‌اند، تعريف شده است.سن ورزشي شما با VO2max تعريف مي‌شود که اين شاخص توانايي بدنتان را براي دريافت و استفاده از اکسيژن بيان مي کند. در اصل VO2max کارايي فعلي قلبي-عروقي شما را نشان مي‌دهد.

همچنين اين شاخص مي‌تواند براي مقايسه سن ورزشي شما با هم سن‌هايتان استفاده شود. براي مثال اگرVO2max شما از متوسط VO2maxهم‌گروهي‌هايتان کمتر است، پس سن ورزشي شما نسبت به آنان بالاتر است، اما اگر قضيه برعکس باشد، شما ورزشکاري جوان‌تر از آن چه شناسنامه‌تان نشان مي‌دهد، هستيد. به اين معنا که يک مرد 50 ساله بسته به VO2max خود مي‌تواند سن ورزشي بين 30 تا 75 سال داشته باشد.

دانستن سن ورزشي مي‌تواند براي شما بسيار مهم و مفيد باشد، اما لازمه آن اين است که شما اول VO2maxيا توانايي‌ ورزش‌هاي هوازي را در خودتان بشناسيد و اين کار با تست‌هاي تردميل‌هاي پيشرفته مقدور است.

براي حل اين مشکل سال‌ها پيش دانشمندان نروژي روش ساده‌اي را براي تخمين زدن VO2max طراحي کرده‌اند. آنان قابليت ورزش‌هاي هوازي را در 5 هزار نروژي که بين سنين 20 تا 90 سال بودند با تست تردميل سنجيدند و سپس پارامترهاي مختلف سلامتي مانند دور کمر، تپش قلب و عادت‌هاي ورزشي آنان را اندازه‌گيري کردند.سپس بر اساس اين نتايج، الگوريتمي طراحي کردند که به وسيله آن بتوان VO2max افراد را اندازه‌گيري کرد.

بين سن ورزشي پايين و افزايش اميد به زندگي ارتباط مستقيم وجود ندارد

بر اساس تحقيقات جديد که در ژورنال Medicine & Science in Sports & Exercise منتشر شد، براي تعيين ارتباط بالا يا پايين بودن سن ورزشي با افزايش يا کاهش طول عمر، دانشمندان داده‌هاي وسيعي از 55 هزار بزرگسال نروژي که از سال 1980 به سوال‌هاي بيشماري در مورد سلامت خود پاسخ داده بودند را بررسي کردند. سپس از اين نتايج براي تخمين زدن VO2max و سن ورزشي هر فرد استفاده کردند و آنها را با زمان مرگ اين افراد مقايسه کردند.

نتيجه اين تحقيقات نشان مي‌دهد، افرادي که VO2max آنها 85 درصد يا بيشتر از VO2maxمتوسط سن‌شان کمتر بود و به عبارت ديگر، سن ورزشي‌شان به طور فاحشي از سن شناسنامه‌ايشان بيشتر بود، 82 درصد بيشتر از کساني که سن ورزشي‌شان مانند هم گروهي‌هايشان يا کمتر از آنها بود، به مرگ زودهنگام دچار شده بودند. به گفته محققين، سن ورزشي هر فرد مرگ زودهنگام را بهتر از عواملي مانند اضافه وزن، کلسترول بالا، فشار خون و سيگار کشيدن تعريف مي‌کند.

در اين روش تنها چند سوال ساده مانند سن، جنسيت، دور کمر، و برنامه روزانه ورزشي از شما پرسيده مي‌شود.

منبع – مجله سپید