محققان معتقدند، بيماران سرطاني كه به حملات قلبي دچارند با مصرف آسپرين مدت بيشتري عمر مي‌كنند.

به گزارش دکتر سلام و به نقل از پايگاه خبري آبزرور، به بيماران سرطاني دچار ناراحتي‌هاي قبلي كمتر آسپرين تجويز مي‌شود زيرا عامل‌هاي لخته خون به علت شيمي درماني پايين است و آسپرين كه خود يك رقيق كننده است، باعث خونريزي خطرناك مي شود.
بنابراين گزارش، محققان با دادن آسپرين به اين بيماران دانستند بيماراني كه آسپرين دريافت كرده بودند به هيچ عوارض شديد خونريزي دچار نشده بودند.
يادآور مي شود، با اين درمان افراد سرطاني كه مبتلا به عارضه هاي قلبي هستند، عمر طولاني تري پيدا مي‌كنند.