hand

دکتر پیتر هارد، استاد کانون روان شناسی و علوم اعصاب دانشگاه آلبرتای کانداست. او همچنین عضو آزمایشگاه علمی انستیتو سلامت مغزی این دانشگاه و برنده جایزه آموزشی انجمن وانهگن در سال 2010 هم است ولی هدف بلندمدتش از این تحقیقات، فهم دلایل بروز تفاوت های فردی است.

به عنوان مثال، او برای بررسی رابطه تفاوت های ژنتیکی بروز رفتارهای متفاوت جنسی با انواع شخصیت ها در آزمایشگاه به تحقیق پرداخته است و برای بررسی این تفاوت ها از آزمایش های مولکولی، هورمونی، ساختارشناسی و عملکرد مغز بهره گرفته است. در یکی از آخرین گزارش هایی که برای رسانه ها ارسال کرده، از کشف رابطه ای بین بروز برخی بیماری ها و رفتارها با شکل انگشتان دست انسان ها صحبت کرده است.

رسانه ها، نتایج تحقیقات اخیر او را غالبا با عنوان «کف بینی علمی» منعکس کرده اند. تحقیق او از رابطه طول انگشتان دست با احتمال ابتلا به برخی بیماری ها خبر می دهد. پیتر هارد می گوید می توان از نسبت طول انگشتان برای پیش بینی رفتار تهاجمی و خطر ابتلا به بیماری ها استفاده کرد.

به گفته او، می توان با نگاهی سریع به دست ها (و اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، نسبت طول انگشت حلقه به انگشت اشاره) اطلاعات زیادی در مورد شخصیت و خطر ابتلای افراد به برخی بیماری ها به دست آورد.

به گفته پیتر هارد، عصب شناس دانشگاه آلبرتا، در پسرها طی رشد جنینی، افزایش شدید تستوسترون اواسط 3 ماهه دوم بارداری اتفاق می افتد که به نظر می رسد بر رفتار و سطح سلامت جنین در آینده اثر می گذارد. یکی از نتایج این جریان ترشح زیاد تستوسترون که به وضوح هم قابل مشاهده خواهد بود، این است که انگشت حلقه به میزان چشمگیری از انگشت اشاره بلندتر است.

تحقیقات دانشمندان هنوز به جایی نرسیده که بتوانند با اندازه گیری طول انگشت، بروز بیماری خاصی را تشخیص دهند،ولی آنها شواهدی گردآوری کرده اند که نشان می دهد این نداشتن تعادل هورمونی دوران جنینی تا چه اندازه بر زندگی فرد اثر می گذارد؛ از افزایش یا کاهش خطر ابتلا به برخی بیماری های خاص گرفته تا پیش بینی اینکه آستانه عصبانیت فرد چقدر بالا یا پایین است.

پژوهشگران به بررسی این امر که چه چیزی جرقه این تغییرات هورمونی را می زند، ادامه می دهند و جستجوی ارتباط آن را با سطح استرس، رژیم غذایی و قرار داشتن در معرض مواد شیمیایی خارجی آغاز کرده اند. با توجه به تصویری که در همین صفحه می بیند، می توانید نسبت انگشتان خود را به دست آورید.

•    طول انگشت اشاره و انگشت حلقه خود را از نوک انگشت تا انتهای آن (مطابق عکس) اندازه بگیرید (در بیشتر تحقیقات از دست راست استفاده می شود) طول انگشت اشاره را بر انگشت حلقه تقسیم کنید تا نسبت انگشت یا fq به دست آید. هرچه انگشت حلقه بلندتر باشد به معنای کوچک تر بودن نسبت انگشت و افزایش احتمال ابتلا به برخی بیماری ها یا کاهش احتمال ابتلا به برخی بیماری های دیگر است.

طول انگشت حلقه (انگشت چهارم)  / طول انگشت اشاره (انگشت دوم)  =Fq

Fq  شما چند است؟

1> Fq: پرخاشگری بیشتر

هرچه این نسبت کوچک تر از یک باشد، زبانتان تند و تیزتر خواهدبود. هم در مردان و هم در زنان، کوچکی این نسبت به معنای پرخاشگری بیشتر است.

1> Fq: مهارت های ورزشی بیشتر

هرچه جریان ترشح تستوسترون جنینی زیادتر باشد، نشان دهنده سطح موفقیت بالاتر و همچنین آمادگی ذهنی بیشتر در ورزش است. در یک تحقیق، مشخص شد که دانشجویان ورزشکار (زن و مرد) از نسبت انگشت کوچک تر از یک در مقایسه با دیگر دانشجویان برخوردارند.

1> Fq: حس جهت یابی بهتر

در زنان، نسبت انگشت کوچک تر از یک ظاهر مردانه تر به دست می دهد و این ویژگی متناظر با جهت یابی بهتر است و این نتیجه گیری تاییدی است بر پژوهشی پیشین که دریافته بود مردان حس شناخت فضایی بهتری نسبت به زنان دارند.

1> Fq: افزایش رفتارهای تهاجمی

مردان با نسبت انگشت کوچک تر از یک معمولا بیشتر به دنبال دعوا می گردند. زنان با شکل دست مشابه هم احتمال بیشتری دارد که در صورت تحریک شدن، واکنش تهاجمی نشان دهند.

1> Fq: خطرپذیری بیشتر

مردانی که در دوران جنینی ترشح تستوسترون بیشتری را تجربه می کنند و در نتیجه انگشت حلقه بلندتری دارند، خطرپذیرتر هستند. موفق ترین معامله گران اقتصادی، انگشت بلندتری دارند. به نظر می رسد که این الگوهای رفتاری فقط برای مردان صادق باشد.

1< Fq: زانوهای سالم تر

در مقایسه با کسانی که انگشتانشان طول برابری دارند یا انگشت اشاره بلندتری دارند، در کسانی که انگشت اشاره کوتاه تر از انگشت حلقه است، می تواند به خصوص در زنان نشانه خطر آرتروز استخوانی زانو باشد.

1< Fq: افزایش خطر ابتلا به سرطان دهان

در تحقیقی که فقط میان مردان انجام شده بود، در مردانی که دو انگشتشان طول برابری دارند یا حتی طول انگشت اشاره در آنها بیشتر از انگشت حلقه باشد، احتمال ابتلا به سرطان دهان بیشتر است.

1< Fq: کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات

در مردان با انگشت اشاره بلند و انگشت حلقه کوتاه، خطر سرطان پروستات 23 درصد کمتر است. اگر سن کمتری دارید، خطر حتی از این هم کمتر است؛ 87 درصد.

منبع : هفته نامه سلامت