vitaminc

پژوهش جدید به انجام رسیده در سوئیس  اثبات کرد که استفاده از ویتامین  C می تواند در کاهش ریسک ابتلا به انقباض برونش بوجود آمده ناشی از فعالیت های ورزشی  مفید باشد.

نتیجه این تحقیقات در مجله BMJ open به چاپ رسیده است.

گاهی اوقات پس از انجام فعالیت های ورزشی مسیر جریان هوا تا حد زیادی تنگ شده و باعث ایجاد علایمی نظیر موارد زیر می شود:

  • تنگی نفس
  • خِس خِس سینه
  • سرفه

که با عنوان آسم ناشی از فعالیت های ورزشی شناخته می شود، انقباض ناشی از فعالیت های ورزشی باعث کاهش بیش از 10% حجم بازدم در عرض یک ثانیه می شود.

نزدیک به یک نفر از هر 10 نفر از انقباض برونشیت بوجود آمده از فعالیت های ورزشی رنج می برند. این بیماری تقریباً بر نیمی از ورزشکاران تمامی ورزش های رقابتی زمستانی تاثیر می گذارد.

براساس یافته ها، ویتامین C باعث کاهش خطر ابتلا به سرماخوردگی در افرادی می شود که با تنش های فیزیکی زیادی سروکار دارند. همچنین این امر اشاره بر این نکته دارد که ویتامین C می تواند برای افرادی نیز سودمند باشد که تحت فشارهای فیزیکی زیادی قرار دارند.

در مطالعه ی جدیدی که با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از 3 آزمایش تصادفی و کنترل شده با دارونماها (پلاسبوها) صورت گرفته، اثرات مصرف ویتامین C بر انقباض برونش مورد بررسی قرار گرفت.

در تمامی هر 3 آزمایش، به دنبال انجام یک آزمون چالشی ورزشی، ویتامین C باعث کاسته شدن از میزان افت 1FEV1 به میزان بیش از 50% شد.

برطبق اظهارات محققان، با توجه به اینکه از هر 3 آزمایش مذکور نتایج مثبتی به دست آمد، بنابراین بهتر است افراد به تست ویتامینC  براساس زمینه های فردی بپردازند تا بدین طریق از موثر بودن این ویتامین در رفع مشکلات تنفسی مرتبط به انجام فعالیت های ورزشی نظیر سرفه یا خِس خِس سینه آگاهی یابند.

در آزمایشات پیشین نیز نتایج مشابهی به دست آمده بود.

در حقیقت، بررسی آزمایشات کنترل شده با دارونما در ارتباط با مصرف ویتامین C و سرماخوردگی همگی به این نتیجه گیری منجر شدند که ویتامین C می تواند در کاهش خطر ابتلا به سرماخوردگی در افرادی که تحت تنش های فیزیکی بسیار قرار دارند، نظیر دوندگان دو مارتن و اسکی بازان، مفید واقع شود.

در 29 آزمایش انجام شده که در آن 11306 نفر شرکت کننده حضور داشتند مقایسه ی ویتامین C با دارونما نشان داده که در میان جمعیّت عمومی، مصرف ویتامین C تاثیری بر میزان شیوع سرماخوردگی ندارد.

با این وجود، آزمایشاتی که در آنها قابلیت ویتامین C در کاهش خطر ابتلا به سرماخوردگی به اثبات رسیده بود، آن دسته از آزمایشاتی بودند که در میان دوندگان ماراتن یا افرادی انجام شده بودند که در معرض تنش های فیزیکی کوتاه مدت قرار داشتند.

مؤلفان بررسی مذکور چنین بیان کردند که ناتوانی مکمل های ویتامین C در کاهش میزان شیوع سرماخوردگی در میان جمعیت عمومی نشان می دهد که مکمل های ویتامین C معمولی کافی نیستند؛ با این وجود، برای افرادی که در معرض دوره های کوتاه مدتی از فعالیت های ورزشی شدید قرار می گیرند، این ویتامین می تواند مفید واقع شود.

منبع : irhealth.ir