whey

ده سال پیش شیر و تخم مرغ  اس اسی ترین و پرفایده ترین مکمل پروتئینی به  شمار می آمدند پودر مکمل پروتئین ۹۰ یکی از  مکمل هایی بود که فروش زیادی داشت از کی سین یا همان پروتئین شیر درست  شده بود پس از آن پروتئین وی وارد بازار شد که گوی سبقت را با سر دادن شعارهایی از قبیل BV-157 یا ارزش بیولوژیکی از سایر پودرهای پروتئینی گرفت هر شرکتی به گونه خاص خود مکمل وی خودش راتبلیغ میکرد ولی نکته ای که بین همگی شان مشترک بود این بود که وی بهترین پروتئین است

بیایید نگاهی به نحوه ی تعریف این کمپانی ها از کیفیت پروتئین موجود در مکمل هایشان و ارتباط آن با ساختن عضلات بیاندازیم ممکن است مقیاس های سنجش کیفیت پروتئین مختلفی مثل BV ,UPU وPER و یا PDCAAرا برروی قوطی مکمل ها دیده باشید

روش اول:
اول از همه سراغ BV یا همان ارزش بیولوژیکی برویم این یکی از روش های قدیمی محسوب می شود و بکار گیری آن در پودرهای پروتئین وی با فرمولاسیون مختلف ایزوله و کنسانتره می تواند خیلی آسان اعداد بالای ۱۰۰را نمایش دهد که موقعی عدد ۱۰۰بالاترین شاخص برای یک پروتئین محسوب می شد
اساسا آن چیزی که BV به ما می گوید اینست که چه درصدی از پروتئین دریافتی به بدن جذب بدن شده است (یعنی درصد نیتروژن جذب شده باقیمانده در بدن) این شاخص به ما نشان می داد که دقیقا چه مقدار از پروتئین دریافتی در بدن باقی مانده تا باعث ارتقاء سنتز پروتئین در بدن شود

روش دوم:
در روش دوم یا همان بهره مندی خالص پروتئین NPU (UTILISATION)یاNET PROTEIN نسبت آمینواسید های تبدیل شده به پروتئین در قیاس با آمینو اسید های ارسال شده به بدن سمجیده می شود
UPUیک شاخص مفید برای سنجش هضم و بکارگیری پروتئین است این عدد امینو اسید های ضروری داخل بدن تاثیر پذیر بوده والبته بیشتر از آن از میزان محدود آمینو اسید موجود در غذا که وارد بدن می شود متاثر می باشد
منظور ما از آمینو اسید های محدود کننده هر نوع آمینواسیدی است که در کلاسه بندی از آنها به عنوان آمینو اسید های ضروری نام می برند یعنی آمینو اسیدی که توسط بدن ساخته نمی شود

روش سوم:
روش سوم یا (PROTEIN EFFICINCY RATIO)PER با یک روش جدیدتر و موثر تر دیگر به نام PDCAAS جایگزین شده است این روش جدید بوسیله سازمان غذا و کشاورزی توسعه یافته است این روش برای قیاس کیفیت پروتئین های مختلف با پایه آمینواسید ضروری مورد نیاز برای انسان است
در این شیوه پروتئینی که حاوی تمامی آمینواسیدهای ضروری برای بدن می باشد امتیاز ۱ را کسب می کند ایده این روش این است که تمام پروتئین مورد نیاز بدن تامین شود اگر رژیم غذایی به میزان کافی آمینو اسید های ضروری بدن را تامین کند اول امتیاز پایه پروتئینی آمینواسید های موجود د آن و سپس احتساب قابل هضم بودن آن طبقه بندی می شود
بهسازی پروتئین برای تسهیل در هضم آن به منظور تعیین کیفیت پروتئین تا حد نزدیک به شرایط واقعی متابولیسم بدن انسان صورت میگیرد
روش PDCAAS بر پایه امینو اسید مورد نیاز برای کودکان ۲تا۵ و از آنجاییکه که این گروه سنی بیشترین میزان نیاز را به آمینواسید ها دارند تنظیم شده است
با مبنا قرار دادن محدوده سنی ۲تا ۵سال و از آنجایی که با روند افزایش سن از میزان آن کاسته می شود از بالاتر بودن از حد نیاز آمینو اسید ها برای تمام افراد اطمینان حاصل خواهد شد
بنابراین با این توضیحات فوق به یک فهم مختصر در خصوص معروف ترین شیوه های سنجش کیفیت پروتئین دست یافتند بدین ترتیب دفعه ی بعدی که خواستید یک مکمل پروتئینی بخرید به برچسب شاخص پروتئین آن دقت کافی خواهید کرد

منبع : edcoan.ir