گفته متخصصان در بسياري از موارد بيماري آلرژي به دليل تشابه علائمش با ساير بيماري ها همچون سينوزيت به غلط تشخيص داده مي شود، بنابراين افراد بايد در اين زمينه با متخصص آسم و آلرژي مشورت کنند و از مصرف دارو به طور خودسرانه ممانعت كنند.
دکترسيد عليرضا مهدويان فلوشيپ آسم و آلرژي با بيان اين مطلب در گفت وگو ایسنا گفت: آلرژي بيماري نسبتا شايع در جوامعي همچون ايران است که در برخي موارد با تشخيص ناصحيح آن و تشخيص بيماري‌هايي همچون سينوزيت به جاي آلرژي صورت مي گيرد و حتي امکان تشديد علائم اين بيماري افزايش مي يابد.

وي با اشاره به اين که اوايل و اواخر روز به ويژه در فصل بهار و پاييز علائم آلرژي بيشتر بروز مي کند، افزود: به اين ترتيب افراد مستعد بايد کمتر در اين ساعات در شهر تردد کنند و در زمينه درمان و مصرف هر نوع دارو تنها با متخصص آسم و آلرژي مشورت کنند زيرا در صورت مراجعه به ساير گروه هاي پزشکي ممکن است، بيماري آلرژي به طور صحيح تشخيص داده نشود و با بيماري هاي ديگر اشتباه شود.