index.jpg752757

در مدتی که اطفال خوابند می توان به اطلاعات و دانستنی های آنان افزود و حافظه آنان را فعال تر کرد

محققان موسسه علوم مغزی و شناخت انسانی «ماکس پلانک» در لایپزیک آلمان با همکاری دانشگاه «توبینگن» متوجه شدند که کودکان بین 9 تا 16 ماهه، نام اشیا را هنگام خواب بهتر به یاد می آورند.
محققان متوجه شدند: مغز کودکان هنگام خواب اشیا را طبقه بندی می کند و از این روش برای افزایش حیطه دانایی خود بهره می برد.
آنها پی بردند که ترکیب این طبقه بندی ها به طور معمول به آهنگ خواب بستگی دارد، به طوریکه کودکانی که خوب می خوابند، توان بالایی در طبقه بندی اطلاعات و تولید دانش جدید هنگام خواب دارند.
خواب برای این کودکان، چیزی بیش از استراحت برای مغز ما است.
جریان اطلاعات از ارگان های حسی ما در هنگام خواب قطع می شود ولی بسیاری از مناطق مغز به طور خاص فعال می مانند.
بیشتر محققان معتقدند که مغز در حال خواب، تجربیات اخیر را مرتب می کند و از آنها دانش جدید می سازد و با افزایش قوای فکری، تفکر دوباره را سازمان دهی می کند.
این موضوع نشان می دهد که خواب برای حافظه ما فوق العاده مهم است.
تجربه محققان آلمانی نشان داد که کودکان 9 تا 16 ماهه در بیداری نام اشیا و اشخاص را فرا می گیرند ولی در پایان جلسات یادگیری قادر نیستند نام اشیا و افراد را با خود آنها به درستی تطبیق دهند.
اما در هنگام خواب مغز این کودکان با مغز کودکان بیدار، بسیار متفاوت عمل می کند به نحوی که قادر است نقشه لغت و اشیاء را بررسی و آنها را طبقه بندی کند.
دکتر «آنگلا فریدریشی» رییس گروه محققان و مدیر موسسه ماکس پلانک می گوید: مغز کودکان بیدار، نام هایی را که اخیرا یاد گرفته فراموش می کند ولی مغز کودکان خواب، کلمات را بسیار بهتر با نام افراد و اشیا تطبیق می دهد.