محققان آمريكايي اعلام كرده اند آسپرين بچه بهترين دارو براي سلامت قلب است.
به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري رويترز محققان اعلام كرده اند آسپرين بچه يك چهارم آسپرين بزرگسالان ماده آسپرين دارد و از اين لحاظ بهتر به سلامت قلب كمك مي كند.
اين گزارش حاكيست، آسپرين بچه 81 ميلي گرم و آسپرين بزرگسالان 325 ميلي گرم ماده آسپرين دارد.
براساس اين گزارش، آسپرين بيش از 80 گرم در روز باعث  خونريزي شكم مي شود.
يادآور مي شود، اين نتايج با مطالعه بر روي 40 هزار بيمار قلبي بين سال هاي 1989 تا 2004 بدست آمده است.