PSYCHOLOGY
بعضی اوقات لازم است که با یک روانپزشک مشورت کنیم و از او کمک و مشاوره بگیریم تا چاره و راهکار مناسب را پیش رویمان قرار دهد.

علیرضا خوش نویس، کار‌شناس ارشد روان‌شناسی  اظهار داشت: نخستین تفاوت در روش کار روانشناسان و روانپزشکان در این است که روان‌شناسان بر روی فایل‌های ذهن افراد تاثیر گذاشته و طرح واره وجودی آدم‌ها را تغییر می‌دهند، این در حالی است که روانپزشکی راه دارو درمانی را پیش گرفته و بروی شیمی خون و مغز اثر می گذارد.
وی ادامه داد: یک روانپزشک پیش از هر کاری یک پزشک بوده و کار وی تجویز دارو است، لازم به ذکر است که روش دارو درمانی به تنهایی اثر بخش نبوده و این دو شاخه مکمل هم هستند.
خوش نویس خاطر نشان کرد: اگر بیماران مراجعه کننده به روانشناسان قادر به تغییر رفتار و نگرش خود نباشند، در این وضعیت به روانپزشک ارجاع داده می‌شوند و برای رسیدن به ثبات راه دارو درمانی بر روی آن‌ها انجام می‌گردد.
گفتنی است، افراد در صورت داشتن مشکل در زمینه‌های تعلیم و تربیت، شیوه‌های صحیح تفکر و رفتار، افسردگی، رفع احساسات بد و منفی و… به روان‌شناس مراجعه می‌کنند.