running

این روز ها  بحث در ارتباط با تاثیر ورزش تناوبی یا اینتروال بر لاغری و تناسب اندام، بسیار  است. تقریباً  همه کارشناسان، اعتقاد دارند که ورزش اینتروال خیلی زیادتر از ورزش های یکنواخت، بر لاغری اثر داشته و  تاثیر فعالیت ورزشی ما را را زیادتر می کند. نکته  مهم  در مورد ورزش تناوبی (اینتروال) این است که سبب می شود، مدت ورزش برای ما زودتر سپری شود  و خسته نمی شویم و در بازه زمانی کوتاه تری به  مقصود برسیم. در این بخش، با شما در مورد علت اصرار ما برای اینکه ورزش اینتروال انجام بدهید، صحبت می کنیم.

قبل از اینکه به توضیح اثرات مفید ورزش اینتروال بپردازیم، به طور مختصر توضیح می دهیم که این ورزش چیست. منظور از ورزش اینتروال این است که یک ورزش کوتاه شدید انجام داده و سپس یک فعالیت آرام و کوتاه داشته باشید. یعنی مثلاً دو دقیقه با شدت بدوید و یک دقیقه پیاده روی کنید یا حرکات کششی انجام بدهید. مجدداً به سرعت بدوید و بعد پیاده روی کنید. این چرخه رو به مدت بیست تا سی دقیقه، تکرار کنید. البته ورزش اینتروال رو می توان به شکل های مختلف انجام داد و ما فقط یک نمونه ساده از اون رو برای شما مثال زدیم.

اثر ورزش اینتروال بر متابولیسم

قسمت شدید ورزش، متابولیسم رو افزایش داده و باعث می شود که تا ۲۴ ساعت بعد از پایان ورزش، انرژی بیشتری سوزانده شود.

ورزش اینتروال، شوق و توانایی فرد برای ادامه ورزش رو افزایش می دهد

با توجه به اینکه فرد می داند که بعد از بخش شدید، بخش استراحت و فعالیت آرام وجود دارد، هم انگیزه وی برای انجام فعالیت و هم توانایی بدنی وی برای ادامه دادن، افزایش پیدا می کند.

ورزش اینتروال، خلق و خو رو بهبود می بخشد

مثل انواع ورزش های دیگر، ورزش اینتروال هم برای خلق و خوی ما مفید است و چه بسا که این فایده این ورزش، بیشتر از سایر ورزش ها باشد زیرا تحقیقات نشان می دهند که وقتی که مدت زمان ورزش طولانی باشد و یا شدت اون زیاد باشد، شوق و شادی ناشی از ورزش، به تدریج کمرنگ می شود. اما فواصل فعالیت آرام که در بین فعالیت شدید در ورزش اینتروال وجود دارد، از کمرنگ شدن شوق و انگیزه، جلوگیری می کند.

نقش ورزش اینتروال در کاهش وزن سریعتر

تحقیقات نشان می دهند که زنانی که سه بار در هفته و هر بار به مدت بیست دقیقه به ورزش اینتروال می پردازند، بعد از گذشت ۱۵ هفته، وزن بیشتری رو نسبت به کسانی که ۴۰ دقیقه ورزش یکنواخت انجام می دهند، از دست می دهند.

کاهش زمان ورزش از طریق ورزش اینتروال

برای بسیاری از ما، زمان یکی از بهانه های ورزش نکردن است. ورزش اینتروال زمان کمتری از وقت ما رو می گیرد و به راحتی می توانیم برای انجام اون در طول روز، وقت بگذاریم. با کمک این ورزش، می توانید با کمک تقریباً یک سوم از زمانی که برای ورزش عادی صرف می کنیم، به اهداف وزنی خود می رسیم.

افزایش قدرت استقامت در ورزش از طریق ورزش اینتروال

انجام منظم ورزش اینتروال، حداکثر اکسیژن مصرفی (یعنی حداکثر میزان اکسیژنی که بدن در یک دقیقه مصرف می کند، رو تا میزان ۱۰٪ افزایش داده و در نتیجه، توانایی ما برای انجام فعالیت ها و سایر ورزش ها رو بیشتر می کند.

منبع : yeka.ir