مصرف بي رويه و دراز مدت استامينوفن، موجب اختلال در عملکرد کليه ها مي شود.

دکتر صدوقي، داروساز به باشگاه خبرنگاران گفت: براساس آمار جهاني، ميزان از کار افتادگي کبد در اثر مصرف استامينوفن از 28 درصد در سال 1998 به 51 درصد در سال 2003 افزايش يافته است.
وي افزود: استامينوفن به عنوان يک داروي ضد درد، تب و تورم شناخته شده و اغلب مردم از اين دارو استفاده مي کنند، در حالي که مصرف روزانه استامينوفن اثرات زيان باري بر روي کبد مي گذارد.
براساس گزارش، معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت گفت: ايرانيان در سال گذشته يک هزار و پانصد ميليون قزص استامينوفن استفاده کرده اند.