مطالعات آماري انجام شده در مركز ملي بيماري‌هاي آمريكا نشان مي‌دهد از هر 10 آمريكايي يك نفر در طول زندگي عوارض جانبي ناشي از مصرف داروهاي سالم و ناسالم را تجربه كرده و در اين بين‌ الكل و سيگار اين عوارض را تشديد مي‌كند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري اسوشيتدپرس؛ مطالعات انجام شده مركز ملي بيماري‌هاي آمريكا بر روي بيش از 43 هزار نفر در بين سال‌هاي 2001 تا 2002 نشان مي‌دهد به علت مصرف بي‌رويه دارو در نزد مردم آمريكا حداقل 10 درصد مردم آمريكا در طول زندگي خود از اختلالات مصرف داروها ضرر ديده‌اند.
بنابراين گزارش؛ به گفته پزشكان در اين آمار سهم داروهاي تقلبي و مصرف ناصحيح داروها 7/7 درصد و سهم داروهاي سالم و همراه با نسخه پزشك 6/2 درصد بوده است.
يادآور مي‌شود؛ مصرف الكل و نيكوتين آثار و عوارض جانب مصرف داروها را چه توصيه شده و خود سرانه تشديد مي‌كند.