مصرف روزانه آسپرين ازابتلا به سرطان روده جلوگيري مي کند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از بي بي سيِ محققان دانشگاه اکسفورد مي گويند اين اثرحفاظت بخش رادرمورد مصرف يک دز300 ميلي گرمي درروز به مدت 5 سال مشاهده کرده اند.معمولا به دليل خطرخونريزي معده دريافت طولاني مدت اين دارو توصيه نمي شود.اما براساس يافته اين گروه تحقيقاتي آسپرين براي افرادي که درمعرض خطرابتلا به سرطان هستند ِ مفيد است.اثرحفاظت بخش آسپرين درسنين مختلف ِ جنس و نژادهاي گوناگون تفاوتي ندارد.به گفته سرپرست اين تحقيق پروفسورراث ول افرادي که درمعرض خطرسرطان روده هستند احتمالا ازدريافت آسپرين آسيب چنداني را متحمل نخواهند شد.به هرحال محققان هشدارداده اند که به عموم مردم توصيه نمي شود براي کاهش خطرابتلا به سرطان روده به مصر ف آسپرين روي اورند.به ويژه اينکه ممکن است دربرخي افراد عوارض جانبي بسيارناخوشايندي درپي داشته باشد.