facebook-study-660x429

آیا برایتان مهم است مورد تایید و تشویق دیگران قرار بگیرید؟یا اینکه نظرات دیگر اطرافیانتان برایتان اهمیت دارد؟

انسان به طور ذاتی به گونه ای آفریده شده که همیشه و در همه حال دوست دارد که مورد تایید و مقبولیت همگان واقع شود به طوری که گاهی برای رسیدن به این مقبولیت از خودِ واقعی شان هم ممکن است دور شوند اما چقدر اهمیت دارد که دیگران ما را بپذیرند و تایید کنند؟

دکتر پریسا خسروتاش روانشناس کودک و نوجوان در یادداشتی که قرار داده گفته است:

بعضی از باورهای غیر منطقی وغیرعقلانی یک شخص باعث می شود که نتواند زندگی توام با آرامشی را تجربه نماید، یکی از این باورهای نادرست، این است که فرد تصور کند که می بایست همیشه مورد تائید ومحبت دیگران واقع شود.این گونه افراد باچنین تصوری، می پندارند که این یک نیاز مهم  است و در صورت برآورده نشدن آن، زندگی بسیار سخت خواهد بوداما حقیقت  این است که گرچه تائید دیگران از جهاتی زندگی را جذاب تر خواهد کرد ولی بدون آن ،زندگی دچار چالشی جدی  نخواهد شد.

[B]عملکرد افرادی که به دنبال تایید دیگران هستند ،به چند دلیل  غیر عاقلانه خواهد بود

1- این انتظار هیچ زمانی به طور کامل تحقق پذیر نخواهد بود، زیرا درهر شرایطی ،یک فرد نخواهد توانست مطابق با معیارهای تمام افرادی که با آن ها ارتباط دارد رفتار کند و رفتارش مورد پسند همه واقع شود.

2- حتی اگر فردی مورد تائید عده زیادی از افراد باشد، با داشتن این خصوصیت (نیاز به همیشه مورد تائید بودن) در مورد مقدار و مدت زمان دریافت این تائید همیشه مضطرب خواهد بود. او از خود خواهد پرسید: آیا تائید دریافت شده از طرف مقابل کافی است؟آیا شش ماه بعد نیز مورد تائید او خواهم بود؟ این افکار وسوالات پی در پی که در ذهن او مرور می شوند باعث ایجاد وسواس های فکری واضطراب دائمی خواهند شد. در نتیجه این نوع تفکر نه تنها آرامش به همراه ندارد بلکه باعث سلب آرامش فکری خواهد شد.

3- وقتی نیاز به تائید بر وجود فردی مستولی شد، مجبور است همیشه دوست داشتنی باشد.ولی آیا شخصی با چنین خصوصیاتی وجود خواهد داشت که همیشه ، در تمام لحظات وحالات وبرای همه افراد دوست داشتنی باشد؟

4- حتی اگر فردی در این تلاش موفق شود و بتواند تائید کسانی را که مورد نظر او هستند را به دست آورد، انرژی زیادی را صرف این کار کرده است وباعث خواهد شد که وقت با ارزش خود را درجهت انجام فعالیت های مورد علاقه اش از دست بدهد و نیاز های شخصی خود را نادیده بگیرد.

[B]توجه ، توجه ، به این قسمت از مطلب نظر ویژه ای داشته باشید

[B]بدانید که هرچه نیاز به محبت دیگران بیشترباشد، احترام و توجه کمتری دریافت خواهد شد

[B]چنین فردی در نظر دیگران آدمی ضعیف و ناقابل تصور خواهد شد و حتی ممکن است دارای شخصیتی کسالت آور به نظر برسد. در این صورت، نه تنها تائیدی دریافت نکرده است بلکه در نظر دیگران تبدیل به آدمی غیرقابل تائید شده است

با توجه به دلایل ذکر شده که دال بر نکات منفی این نیاز کاذب است، لازم است یک فرد با استفاده از توانمندی های هوشی وقابلیت های شخصی خود وبدون توجه به جلب محبت کامل دیگران، خود را بپذیرد وبا اتکاء به ارزش های بنیادین وجود خود، زندگی خود را دگرگون کند.

[B]برای این که بتوانید با نیاز شدید به تائید از طرف دیگران مقابله نمائید، لازم است به موارد زیر توجه کنید
– به جای این پرسش که دیگران چه می خواهند تا من انجام دهم, از خود بپرسید خواسته خودم چیست؟ چه چیزی درنظر من ارجح تر و مهم تر  است تا آن گونه عمل کنیم؟

– برای دستیابی به خواسته های ارزشمند خود تلاش نمایید و از اشتباهات خود فرار نکنید. زمانی که کار اشتباه یا غیر عاقلانه ای انجام دادید، خود را تنبیه وسرزنش نکنید. به جای آن سعی کنید از تجارب به دست آمده از طریق اعمال غیر عاقلانه ،برای افزایش خشنودی خود بهره بگیرید ، تا در آینده رفتار عاقلانه تری داشته باشید.اگر شکست خوردید ومردم ازشما انتقاد کردند باخود بگوئید:مهم نیست، من از اشتباهات خود درس عبرت می گیرم وتجربه ای برای آینده کسب می کنم. نظرات دیگران چه اهمیتی دارد!

– به دیگران عشق بورزید وتنها به دنبال دریافت عشق دیگران نباشید. فراموش نکنید که زندگی واقعی به معنای دریافت صرف ومنفعلانه نیست.

– از ارزیابی مداوم خود دست بردارید ،اگر تصمیم دارید جایگاه خود را تعیین نمائید، خود را به خاطر صفاتی از وجود خود که باعث یک زندگی لذت بخش خواهد شد ارزشمند بدانید، نه به خاطر دریافت تائید از دیگران. به عبارتی تائید دیگران ارزش بیرونی به شما می دهد یعنی آن ها از دیدگاه خودشان شما را ارزشمند به حساب می آورند ولی بدانید که ارزش واقعی یک انسان ،زمانی است که ارزش درونی وجود داشته باشد، که البته این ارزش درونی را خود فرد برای خودش ایجاد خواهد کرد. یعنی شما زمانی خوب و ارزشمند خواهید بود که خودتان  این گونه فکر  کنید، به دلیل این که دارای صفاتی هستید که زندگی شما را دل نشین وجذاب تر می کند و در جهت کسب تعالی، شما را سوق می دهد، نه به این دلیل که مورد تائید دیگران هستند.

منبع :شفقنا