فرانسويها 2 تا 3 برابر كشورهاي ديگر دارو، بخصوص آنتي‌بيوتيك مصرف مي‌كنند.

به گزارش دکتر سلام و به نقل از پايگاه خبري آبزرور، اين خبر كه در مجله پزشكي مديكال منتشر شد، اشاره مي‌كند به اينكه فرانسه يكي از بزرگ‌ترين مصرف كنندگان دارو در اروپاست.
بنابراين گزارش، دوز مصرفي براي 1000 بيمار نشان مي دهد مردم فرانسه 2 برابر بيشتر از آلماني‌ها و 3 برابر بيشتر از هلندي‌ها آنتي‌بيوتيك مصرف مي‌كنند.